Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Michał Wiśniewski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 385/22

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Michał Wiśniewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2024 o godz. 14:00 pod adresem: PARKOWA 35/10, , 84-239 BOLSZEWO, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z

Lp.Nazwa ruchomościDodatkowy opisLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołania
1LAPTOP "ACER" N 17C3 + ZASILACZmodel 727027048341500,00 zł375,00 zł
2TABLET "HUAWEI" NGR-W091200,00 zł150,00 zł
3I-ROBOT "ROOMBA" 980 + STACJA DOKUJĄCA1800,00 zł600,00 zł
4OTVC "SAMSUNG" 75" + PILOT11V6102/ne OAE245LX13 000,00 zł2 250,00 zł
5STEPER H11S1150,00 zł112,50 zł
6KOMODA BIAŁA Z DREWNIANYM BLATEM 3 SZUFLADY1150,00 zł112,50 zł
7SZAFKA NA BUTY - k. biały1100,00 zł75,00 zł
8OTVC "SHARP" 37" Z UCHWYTEM1300,00 zł225,00 zł
9MONITOR "HP" 24ER3CM7440PP31150,00 zł112,50 zł
10KOMPUTER "DELL" 01110041400,00 zł300,00 zł
11STOLIK PROSTOKĄTNY - k. biały1600,00 zł450,00 zł
12KANAPA NAROŻNA - k. szary11 200,00 zł900,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstzymujące egzekucję.
Jeżeli suma oszacowania jest równa lub wyższa niż pięć tysięcy złotych, to przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na na konto  komornika w banku   PKO BP SA 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^2 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Michał Wiśniewski