Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas
Kancelaria Komornicza nr I w Bochni ul. Rzeźnicka 18/2, 32-700 Bochnia
tel. kom. 733-665-003, www.komornikbochnia.pl,  email: bochnia.bidas@komornik.pl, NIP: 8641632732
konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540
Sygn. akt Km 3023/14 i inne

Bochnia, dnia 17.03.2023


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza nr I w Bochni zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r.

przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości:

udział/całość 1/1
lokalizacja: Stanisławice
nr księgi wieczystej: TR1O/00081119/0 - działka nr 372/2

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 30.05.2023 o godz. 14.00 w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysława Bidasa Kancelaria Komornicza nr I w Bochni, ul. Rzeźnicka 18/2, a tym samym zostanie ukończony opis i oszacowanie nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

w z y w a m

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie, stosownie do art. 950 k.p.c. informuję, że termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia.

Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas


Pouczenie
Zgodnie z art. 767 k.p.c na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez Komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje Sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii Komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność Komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez Komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do Komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skarga na czynność Komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba  że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.