Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Subskrypcja


Województwa
Zaznacz wszystkie
Nazwa Wybierz
dolnośląskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podlaskie
podkarpackie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Kategorie
Zaznacz wszystkie
Nazwa Wybierz
antyki, sztuka
biżuteria, zegarki
domy
garaże, miejsca postojowe
grunty
inne
lokale użytkowe
łodzie, jachty
magazyny i hale
maszyny przemysłowe
maszyny rolnicze
materiały przemysłowe
meble
mieszkania
motocykle, skutery, quady
odzież
pozostałe ruchomości
przyczepy, naczepy
samochody ciężarowe
samochody osobowe
sprzęt agd
sprzęt komputerowy
sprzęt rtv
statki morskie
surowce
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Korzystania z Usługi Subskrypcji Serwisu Internetowego Obwieszczenia o Licytacjach Krajowej Rady Komorniczej, z którym się zapoznałem.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym adresu e-mail. Celem przetwarzania danych jest uzyskanie dostępu do powiadomień serwisu Obwieszczenia o licytacjach. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, co wiąże się z rezygnacją z usługi subskrypcji.
Przepisz kod z obrazka:
Are you a human being?


Regulamin

Regulamin Korzystania z Usługi Subskrypcji Serwisu Internetowego Obwieszczenia o Licytacjach Krajowej Rady Komorniczej

I. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady świadczenia usługi Subskrypcji Serwisu Internetowego Obwieszczenia o Licytacjach Krajowej Rady Komorniczej.
 2. Subskrypcja - usługa świadczona przez Wydawcę za pośrednictwem strony internetowej: www.licytacje.komornik.pl, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) podanej przez Subskrybenta, która jest realizowana w sposób cykliczny i bezterminowy w formie wiadomości elektronicznych, zawierających informacje o nowych Obwieszczeniach o Licytacjach.
 3. Witryna - strona internetowa Wydawcy dostępna pod adresem: www.licytacje.komornik.pl.
 4. Wydawca - właściciel Witryny: Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa, posiadająca NIP: 8522183498, REGON: 811259799.
 5. Subskrybent - komornik sądowy, asesor komorniczy albo osoba przeglądająca, korzystająca z Witryny, która wypełniła Formularz Zamówienia, uprawniona do korzystania ze stron otwartych.
 6. Obwieszczenie o Licytacjach - dokument zdefiniowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, opublikowany przez Użytkownika na Witrynie.
 7. Formularz Zamówienia - formularz, którego użycie przez Subskrybenta umożliwia rejestrację na Witrynie i korzystanie z Subskrypcji.
 8. Weryfikacja - proces umożliwiający identyfikację tożsamości Subskrybenta.
 9. Strony otwarte – strony internetowe Witryny, do których Subskrybent ma nieograniczony dostęp.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawcą Subskrypcji jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie.
 2. W ramach Subskrypcji, za pośrednictwem poczty elektronicznej adresowanej na podany przez Subskrybenta adres e-mail, wysyłana jest w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
 3. Subskrypcja jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Subskrybenta.
 4. Subskrypcja zawiera informacje na temat nowych Obwieszczeń o Licytacjach.
 5. Zamówienie Subskrypcji następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 6. Formularz Zamówienia dostępny jest na Witrynie, w dziale Subskrypcja oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla Subskrybenta w czasie wizyty na stronach Witryny. Potwierdzenie chęci otrzymywania informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.
 7. W celu korzystania z Subskrypcji konieczne jest dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na Witrynie:
  • wpisanie w Formularzu Zamówienia adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać informację o Obwieszczeniach o Licytacjach.
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem informacji z bazy danych po 48 godzinach od ich wprowadzenia
 8. Korzystanie przez Subskrybenta z Subskrypcji jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Każda wiadomość wysłana w ramach Subskrypcji zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnacji z Subskrypcji lub zmiany jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Subskrybenta).
 10. Każdy Subskrybent może zrezygnować z Subskrypcji poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości e-mail.
 11. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów Subskrypcji nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
 12. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie Subskrypcji, w tym do zmiany właściwego adresu e-mail.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POWIERZENIE PRZETWARZANIA

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: krk@komornik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl.
 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Wydawcę.
 5. Wydawca otrzymał dane osobowe w celu realizacji świadczenia Subskrypcji.
 6. Wydawca nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku Subskrybentów Wydawca przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Wydawcy szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Wydawca niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczenia Subskrypcji.
 9. Na podstawie zgody Wydawca może przetwarzać także dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 10. Wydawca wymaga podania danych osobowych: adresu e- mail. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia Subskrypcji.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wydawca może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Wydawcy.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Wydawcę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 14. Jeżeli Wydawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl, telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Wydawca może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Wydawcę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 16. Wydawca może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Wydawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 17. Wydawca przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Wydawcę stosunków prawnych.
 18. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Wydawcę spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 19. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności Wydawca będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 20. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 21. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 22. Profilowanie danych osobowych przez Wydawcę może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Subskrybent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Wydawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. W szczególności ww. zmiana jest dopuszczalna, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu , bądź też Wydawca dokona zmian natury technologicznej w Subskrypcji.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POWIERZENIE PRZETWARZANIA

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: krk@komornik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl.
 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Wydawcę.
 5. Wydawca otrzymał dane osobowe w celu realizacji świadczenia Subskrypcji.
 6. Wydawca nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku Subskrybentów Wydawca przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Wydawcy szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Wydawca niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczenia Subskrypcji.
 9. Na podstawie zgody Wydawca może przetwarzać także dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 10. Wydawca wymaga podania danych osobowych: adresu e- mail. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia Subskrypcji.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wydawca może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Wydawcy.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Wydawcę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 14. Jeżeli Wydawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl, telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Wydawca może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Wydawcę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 16. Wydawca może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Wydawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 17. Wydawca przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Wydawcę stosunków prawnych.
 18. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Wydawcę spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 19. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności Wydawca będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 20. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 21. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 22. Profilowanie danych osobowych przez Wydawcę może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Powrót do głównej