Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej Obwieszczenia o Licytacjach (OOL)

I. DEFINICJE

 1. Awaria - zdarzenie, które powoduje brak możliwości wykonywania czynności w Systemie OOL.
 2. Dokument Sprzedaży - dokument księgowy generowany przez System OOL w postaci faktury w formacie elektronicznym, potwierdzający publikację Obwieszczenia o Licytacji i zawierający w szczególności takie dane jak: numer faktury, datę publikacji Obwieszczenia o Licytacji, data wystawienia Dokumentu Sprzedaży, sprzedawcę, nabywcę, wystawcę, termin płatności, rachunek bankowy, nazwę Obwieszczenia o Licytacji (nazwa ogłoszenia/sygnatura sprawy/cena ogłoszenia) oraz cenę.
 3. Formularz Kontaktowy - formularz, którego użycie przez Użytkownika umożliwia informowanie Operatora o problemach w działaniu Witryny.
 4. Gość Witryny - osoba przeglądająca Witrynę, która nie jest Użytkownikiem, korzystająca z Witryny w sposób nie wymagający rejestracji i podawania danych osobowych, uprawniona do korzystania ze stron otwartych.
 5. Konto - zbiór danych określających Użytkownika wraz z zasobami Systemu OOL przyporządkowanymi do tego Użytkownika.
 6. Logowanie - proces uwierzytelniający Użytkownika, dokonywany za pomocą środowiskowych parametrów uwierzytelniających z Systemu KomornikID. Do logowania w Systemie OOL należy użyć tych samych danych logowania co do Systemu KomornikID lub strony internetowej www.komornik.pl.
 7. Obwieszczenie o Licytacji - dokument zdefiniowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, opublikowany przez Użytkownika na Witrynie za pośrednictwem Systemu OOL. Zapoznanie się z Obwieszczeniem o Licytacji nie wymaga Uwierzytelnienia.
 8. Operator - właściciel strony internetowej: Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa, posiadająca NIP: 8522183498, REGON: 811259799.
 9. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki zamieszczania obwieszczeń o licytacjach ruchomości, nieruchomości oraz rzeczy, do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, opisie i oszacowaniu nieruchomości oraz rzeczy, do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji ze statków morskich.
 10. Strony otwarte – strony internetowe Witryny, do których Gość Witryny i Użytkownik mają nieograniczony dostęp.
 11. Strony zamknięte - strony internetowe Witryny, do których dostęp mają tylko Użytkownicy.
 12. System KomornikID - system teleinformatyczny Operatora przeznaczony do prowadzenia rejestru komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych oraz do wspomagania obsługi aplikacji komorniczej wraz z komponentem przeznaczonym do jednolitego uwierzytelnienia osób ze środowiska komorniczego, w oparciu o art. 216 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późń. zm)
 13. System OOL – system teleinformatyczny obsługujący zamieszczanie wymaganych przez przepisy prawa ogłoszeń i informacji, a także obsługujący proces wystawiania dokumentów sprzedaży, prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, w oparciu o art. 202 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm). Dostępny na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl.
 14. Uwierzytelnienie - proces umożliwiający identyfikację Użytkownika w Systemie OOL.
 15. Użytkownik - komornik sądowy, asesor komorniczy, który poprawnie zakończył proces Uwierzytelnienia za pomocą środowiskowych parametrów uwierzytelniających KomornikID, uprawniający do korzystania ze stron zamkniętych i otwartych.
 16. Witryna - strona internetowa Operatora, prowadzona w celu zamieszczenia wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ogłoszeń i informacji, a także obsługująca proces wystawiania dokumentów sprzedaży, dostępna na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl.

II. OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

 1. Obwieszczenia o Licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
 2. Obwieszczenia o Licytacjach dostępne w Systemie OOL publikowane są przez Użytkownika, po uprzednim zalogowaniu do Systemu OOL.
 3. Warunkiem opublikowania Obwieszczenia o Licytacji jest zaakceptowanie przez Użytkownika w Systemie OOL niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie Dokumentów Sprzedaży drogą elektroniczną.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Obwieszczeń o Licytacjach, w tym ich treści, regulują odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

III. PROCES WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

 1. System OOL, w celu identyfikacji Użytkownika i zapewnienia integralności danych niezbędnych do wygenerowania Dokumentów Sprzedaży, korzysta z danych Systemu Komornik.ID.
 2. Dokumenty Sprzedaży będą każdorazowo wystawiane na podstawie właściwych danych Użytkownika będącego komornikiem sądowym, pobieranych z Systemu KomornikID to jest: NIP, nazwa kancelarii komornika sądowego, adres kancelarii komornika sądowego, identyfikator GUID komornika, GUID kancelarii komornika sądowego.
 3. Dokument Sprzedaży generowany jest w Systemie OOL z chwilą opublikowania Obwieszczenia o Licytacji.
 4. Użytkownik pobiera z Systemu OOL Dokumenty Sprzedaży za opublikowane Obwieszczenia o Licytacjach.
 5. System OOL uwzględnia wysokość kosztów zamieszczenia Obwieszczeń i o Licytacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie ze stosowną uchwałą Krajowej Rady Komorniczej.
 6. System OOL na koniec każdego miesiąca generuje plik z Dokumentami Sprzedaży za bieżący miesiąc.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów zamieszczenia Obwieszczeń o Licytacjach w Systemie OOL, na podstawie wygenerowanego Dokumentu Sprzedaży.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator nie odpowiada za treść Obwieszczeń o Licytacjach.
 2. Operator nie odpowiada za ewentualne utrudnienia w umieszczaniu Obwieszczeń o Licytacjach, wynikających z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie procesu zamieszczania Obwieszczeń o Licytacjach.
 3. Operator dokłada starań, aby korzystanie z Systemu OOL było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za problemy i/lub ograniczenia związane z możliwością dostępu i korzystania z Systemu OOL, która uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Użytkownikiem, a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Użytkownik i innych, na które Operator nie ma wpływu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu OOL.
 5. Operator nie odpowiada za dane Użytkownika i ich aktualizację w Systemie OOL.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. W celu logowania do Systemu OOL, Użytkownik jest zobowiązany do użycia tych samych danych logowania co do Systemu KomornikID lub strony internetowej www.komornik.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony danych do Logowania w Systemie OOL przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu w celu korzystania z Systemu OOL.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na otrzymywanie Dokumentów Sprzedaży w postaci elektronicznej. Brak zgody na doręczanie Użytkownikowi Dokumentów Sprzedaży w formie elektronicznej skutkuje niemożnością korzystania z Systemu OOL przez Użytkownika.

VI. POMOC TECHNICZNA

 1. Użytkownik może korzystać z pomocy technicznej działania Systemu OOL za pośrednictwem Formularza kontaktowego udostępnionego na Witrynie.
 2. Formularz kontaktowy przeznaczony jest wyłącznie do zgłaszania błędów w działaniu Systemu OOL.
 3. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii Systemu OOL, utraty danych osobowych w wyniku awarii, oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych od Operatora zdarzeń losowych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POWIERZENIE PRZETWARZANIA

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10 (dalej Operator).
 2. Kontakt z Operatorem możliwy jest poprzez adres e- mail: krk@komornik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Operator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl.
 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora.
 5. Operator otrzymał dane osobowe Użytkowników w związku z logowaniem na Witrynie za pośrednictwem Systemu OOL z uwagi na wykonywanie przez Operatora ustawowego obowiązku prowadzenia Witryny, na której Użytkownicy publikują Obwieszczenia o Licytacjach.
 6. Operator w ramach realizacji obowiązku prowadzenia Witryny nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku Użytkowników Operator przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Operatorowi szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Operator niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. rejestracji na Witrynie Operatora za pośrednictwem Systemu OOL w związku z wykonywaniem przez Operatora ustawowego obowiązku prowadzenia Witryny, na której Użytkownicy publikują Obwieszczenia o Licytacjach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO w zw. z art. 202 ust. 1 pkt 19 ustawy o komornikach sądowych z dnia 28 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.),
  2. obsługi procesu wystawiania Dokumentów Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązków prawnych),
  3. administracyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes- zarządzanie czynnościami administracyjnymi).
 9. Na podstawie zgody, Operator może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych z Witryny.
 10. Operator uwierzytelnia Użytkownika za pomocą środowiskowych parametrów uwierzytelniających Systemu KomornikID takich jak: numer NIP, nazwa kancelarii, pełny adres kancelarii komorniczej, identyfikator GUID komornika, GUID kancelarii.
 11. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Użytkownik nie poda tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwi ich przetwarzania może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwrócono się do Operatora.
 12. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Operatora ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Operator może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Operatora.
 13. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Operatora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 15. Jeżeli Operator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: iod.krk.001@komornik.pl. , telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. Operator może udostępniać dane osobowe podmiotom go wspierającym w prowadzeniu jego działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 17. Operator może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Operatora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 18. Operator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących go stosunków prawnych.
 19. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Operator spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 20. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności, Operator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 21. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 22. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 23. Profilowanie danych osobowych przez Operatora może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Systemu OOL treści o charakterze bezprawnym.
 3. Operator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. W szczególności ww. zmiana jest dopuszczalna, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu , bądź też Operator dokona zmian natury technologicznej w Systemie OOL.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.