Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Zbigniew Łuczak

Kancelaria Komornicza, Obywatelska 102/14, Łódź, 94-104 Łódź

tel. (22) 207-37-67 / fax.

Sygnatura: Km 13251/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Zbigniew Łuczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź, pokój SALA B, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: KURZYŃSKI MAREK, położonego przy TYMIENIECKIEGO 16F, 90-365 ŁÓDŹ, dla którego SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XVI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00221375/8.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia - Zbigniew Łuczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.03.2020 r. o godz 10:00 w sali nr B Sądu Rejonowego w dla Łodzi Śródmieścia odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział 1/27 z nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż G) położonej w Łódź, przy Tymienieckiego 16F stanowiącej własność dłużnika: KURZYŃSKI MAREK ul. PODGÓRZE 8 M 2 92-008 ŁÓDŹ posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŁÓDŹ nr LD1M/00221375/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 15 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie:2 100,00 Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. I Nc 211/14 na konto Komornika: 69 1050 1461 1000 0090 3067 1136 ING Bank Śląski S.A. Łódź z tym jednak zastrzeżeniem, iż na konto komornika wpłaty można dokonać najpóźniej do dnia DATA Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdujący się w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Suma oszacowania wynosi 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 69 1050 1461 1000 0090 3067 1136.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107/109, Łódź, 90-441 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zbigniew Łuczak


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót