Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie

Krzysztof Grzegorz Rybak

Kancelaria Komornicza, Cicha 1, Lubartów, 21-100 Lubartów

tel. 81 855 55 45 / fax. 81 855 55 45

Sygnatura: Km 824/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Krzysztof Grzegorz Rybak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie z siedzibą przy Lubelska 57, 21-100 Lubartów, pokój nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: OSTROWSKA KRYSTYNA, położonej przy Brzeźnica Książęca ,Brzeźnica Książęca, 21-104 Niedźwiada, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00019271/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki gruntu użytkowanej rolniczo. Stosownie do art. 2a Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, nie dotyczy to osoby bliskiej zbywcy (poza osobami wskazanymi powyżej), jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub działającego na jego rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, osób prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do inych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parków narodowych, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności ustawowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 8a ust. 4 ww. ustawy, nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Suma oszacowania wynosi 20 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 007,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 001,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie Centrala 09 8707 0006 0009 5527 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Grzegorz Rybak


Kategorianieruchomości

Powrót