Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

Kancelaria Komornicza, ul. Armii Krajowej 2, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19

Sygnatura: KM 948/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Krakowska 22B , 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: NZOZ Gadent Sp. z o.o., położonej przy Krakowska/Konstytucji 3 Maja/Południowa ,Rawa Mazowiecka, 96-200 96-200, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rej. w Rawie Maz. prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00042627/5.


Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Gadent Sp. z o.o. objętej księgą wieczystą LD1R/00042627/5: działek nr 425/1, 449/4 i 470/2 stanowiących grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, o  powierzchni 0,2223ha, położonych w  obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka. Działki nr 449/4, nr 425/1 i nr 470/2 są usytuowane pomiędzy ulicami: Al.Konstytucji 3 Maja, ulicą Krakowską i ulicą Południową, na terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu oraz sieci telekomunikacyjnej. Położenie z dobrą ekspozycją oraz dostępnością komunikacyjną – bezpośrednio przy ulicy Krakowskiej oraz dojazdem i dojściem od Alei Konstytucji 3 Maja na zasadzie służebności przez grunt działek nr 449/3, 448/12 i 448/13, jako prawem związanym z prawem użytkowania wieczystego działek przedmiotowych. Nieruchomość ulokowana w centrum miasta, z dostępem do drogi publicznej. Przedmiotowe działki nr 449/4 o powierzchni 1660m2, nr 425/1 o powierzchni 464m2 oraz działka nr 470/2 o powierzchni 99m2 tworzą obszar wielokąta o zwartym kształcie. Na działce nr 449/4 znajduje się część byłego budynku produkcyjnego, który obecnie jest odrębnym budynkiem, modernizowanym do funkcji usługowej w zakresie usług zdrowia. Budynek z 1982 roku w konstrukcji szkieletowej żelbetonowej o pow. zabudowy 681 m2 i pow. całkowitej 2.043 m2, kubaturze 1838,15 m3, trzykondygnacyjny. Pozostały niezabudowany grunt działki nr 449/4 oraz grunt działek nr 425/1 i 470/2 jest zagospodarowany jako parking związany z nieruchomością zabudowaną oraz jako wyjazd z parkingu innej nieruchomości o charakterze usługowo-handlowym. Urządzenie terenu niezabudowanego stanowią dojazdy i plac o nawierzchni z kostki betonowej. Nieruchomość obciązona jest nieodpłatną ustanowioną na czas nieoznaczony służebnością gruntową przejazdu i przechodu, korzystania z kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także korzystania z pomieszczenia o powierzchni 177,16m2 na pierwszej kondygnacji budynku połozonego na działce 449/4, z mozliwością poprowadzenia przewodów wentylacyjnych, cieplnych, gazowych i elektrycznych - w granicach szczegółowo opisanych w księdze wieczystej oraz dokumentach załączonych do księgi. Do nieruchomości przynalezy prawo związane w postaci nieodpłatnej ustanowionej na czas nieoznaczony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 448/4, 448/12, 448/13 i 449/3, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1R/00042291/0 i LD1R/00006053/6, w granicach szczegółowo opisanych w księdze wieczystej oraz dokumentach załączonych do księgi, oraz korzystania z linii wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze: - oznaczonym symbolem: 4.376.U, przeznaczenie terenu: Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/174/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19.12.2012r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, działki nr 425/1, 449/4 i 470/2 znajdują się w obszarze – tereny zabudowy usługowej.


Suma oszacowania wynosi 5 116 800,00 zł

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jesti 3 837 600,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 511 680,00 zł.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia ma być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy Komornika: 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010 ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy licytanta, sygnatury sprawy egzekucyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której licytacji wpłata dotyczy.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga


Kategorialokale użytkowe

Powrót