Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Kraków, dnia 2019-12-20

          

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514  Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt  Km 88/19 
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 88/19  O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu  17 lutego 2020 r. o godz. 11:00  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, sala K - 112 odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Aprawa własności lokalu niemieszkalnego (strych) nr 16 położonego ul. Mogilskiej 18 w Krakowie o powierzchni 54,39 m.kw., dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00402818/0. Przedmiotowy lokal składa się z niewydzielonego pomieszczenia. Z własnością lokalu związany jest udział 5439/93399 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze: KR1P/00012400/6, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


należącego do dłużnika:

Unique Properties Sp. z o.o.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:              215.458,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:          161.593,50 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21.545,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tę można oglądać dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 12:30, zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu trzech dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w I Wydziale Cywilnym.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 


Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Kategorianieruchomości

Powrót