Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 4236/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2020 o godz. 11:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: KAZIMIERZ SZWINKA, położonej przy ul. Szkolna , 84-239 Bolszewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00068334/1.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości zabudowanej wchodzi działka gruntu nr 335/2 obszaru 517 m2 zabudowana budynkiem warsztatowo-socjalnym. Brak informacji co do roku budowy obiektu. Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia. Budynek w części jest konstrukcji trwałej – murowanej, a w części stalowej. Teren działki płaski; kształt działki regularny. Działka ogrodzona – w części z siatki stalowej, w części z blachy falistej, a od frontu płotem stalowym ozdobnym. Furtka i brama stalowe; brama rozsuwana. Teren działki, poza zabudową, w całości jest utwardzony płytami chodnikowymi, trylinką, kostką. Działka uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Zabudowa działki posiada zróżnicowaną konstrukcję. Budynek był rozbudowywany – nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej legalność rozbudowy. Od frontu znajduje się obiekt konstrukcji lekkiej, drewnianej, bez fundamentów – część warsztatowa. Kolejna część jest murowana, z dachem konstrukcji drewnianej, krytym blachą trapezową. W dalszej kolejności znajduje się hala konstrukcji stalowej (ściany i dach z blachy trapezowej na wiązarach stalowych). Pomieszczenia w obiekcie, poza halą, mają zróżnicowane wysokości od 1,90 m do ok. 2,40 m. Stolarka drzwiowa zróżnicowana: drewniana i stalowa (bramy w hali). Ściany w pomieszczeniach socjalnych są malowane, sufity podwieszane, posadzka betonowa. W części murowanej warsztatowej ściany są otynkowane i malowane, posadzka jest betonowa. W hali stalowej i lakierni posadzki są betonowe. W części murowanej obiektu ogrzewanie jest elektryczne, a w pozostałej części ogrzewanie odbywa się nagrzewnicami. Obiekt wyposażony ponadto w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. W związku z powyższym stan techniczny i standard wykończenia oraz wyposażenia określono jako średnio-zadawalający. Parametry budynku: powierzchnia użytkowa: 239,37 m2 powierzchnia użytkowa części murowano-drewnianej: 91,71 m2 powierzchnia zabudowy: 136,30 m2 powierzchnia użytkowa hali stalowej: 147,66 m2 Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bolszewo (wsie Bolszewo i Kochanowo), gmina Luzino zatwierdzonym Uchwałą RG w Luzinie nr XIII/130/2015 z dnia 14.12.2015 r. nieruchomość położona jest na terenie o symbolu I8.MN,U tj. terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Suma oszacowania wynosi 211 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski


Kategorianieruchomości

Powrót