Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 314/15 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój Sala nr32A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: PONAR Sp. z o.o. Żywiec, położonej przy Stolarska , 34-300 Żywiec, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze oo105825/3.
Opis nieruchomości:
Żywiec, dnia 30-12-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu Agata Różycka 34-300 Żywiec ul. 3 Maja 31/- zywiec@komornik.pl Sygn.akt KM 314/15 i inne W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03-04-2020 o godz.12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 32 A odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŻYWIEC nr BB1Z/00105825/3 w postaci: działki gruntu w użytkowaniu wieczystym zabudowane budynkiem galwanizeri położonej w Żywiec, przy ul. Stolarska stanowiącej własność dłużnika: PONAR Sp. z o.o. Żywiec Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 673 055,00 zł. Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 448 703,33 zł. (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT- podlega podarkowi PCC) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 67 305,50 zł) najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Złożenie dyspozycji do godz 18:00 dnia poprzedzającego licytację o przelew rękojmi wraz z potwierdzeniem posiadania odpowiednich środków pieniężnych na koncie bankowym czyni zdość uiszczeniu rękojmi. Licytant zobowiązany jest do przedstawienia kopii dyspozycji oraz stanu posiadanych środków. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. K O M O R N I K Agata Różycka Otrzymują do wiadomości: 1. Strony i uczestnicy postępowania; 2. Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Żywcu do I Co 1111/16 3. Właściwe urzędy; 4. a/a

Suma oszacowania wynosi 673 055,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 448 703,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 305,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej 12 1020 1390 0000 6802 0113 7462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Różycka


Kategorianieruchomości

Powrót