Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 852/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: van Acker Claude Denise Etienne, położonej przy Radomice , 59-610 Wleń, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00029775/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radomice nr 40, działka nr 41/1. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 42/2 dr), o nawierzchni gruntowej, śródpolnej. Działka nr 41/1 o powierzchni 0,5204ha ma kształt regularny, sześcioboczny, ukształtowanie terenu jest płaskie i z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Teren nie jest ogrodzony, w większości porośnięty trawą i częściowo zakrzaczony. Zgodnie z mapą zasadniczą nieruchomość posiada dostęp do mediów z sieci zewnętrznych – sieć energii elektrycznej i telekomunikacyjnej. Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 41/1 winny znajdować się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze. W rzeczywistości na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne, jeden budynek gospodarczy i szopa drewniana. Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim nie odnotowano pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, które dotyczą przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, w związku z czym powyższa adaptacja została przeprowadzona bez stosownych pozwoleń. Duży budynek mieszkalny zlokalizowany jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym wyposażony w instalacje: na parterze nowe instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania (bez grzejników i pieca), na piętrze brak instalacji. Układ funkcjonalny budynku obejmuje dwa poziomy mieszkalne oraz piwnicę i strych nieużytkowy, dwupoziomowy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku, obejmująca pomieszczenia mające charakter mieszkalny wynosi 311,70 m2 oraz pomieszczenia gospodarcze 108,10 m2. Obok budynku mieszkalnego posadowiony jest drugi budynek mieszkalny, który jest obiektem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym. Budynek wyposażony w instalacje: nowe instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne, brak instalacji c.o., na parterze tylko kominek. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 125,80 m2. Na działce zlokalizowane są także dwa budynki gospodarcze. Pierwszy murowany z kamienia i cegły i częściowo drewniany o powierzchni użytkowej 45,30 m2. Drugi budynek to szopa drewniana o powierzchni zabudowy 195 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007r. Nr 65/XIV/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 6 lutego 2008r. Nr 28, poz. 411), działka nr 41/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu M – tereny zabudowy mieszanej (jednorodzinnej i zagrodowej – istniejące). Funkcje dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa na max 30 % powierzchni terenu, obiekty produkcyjne i obsługi komunikacji na max 30 % powierzchni terenu i nie powodujące konfliktu sąsiedztwa, rekreacja, zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej. Jest to także strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych oraz strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Suma oszacowania wynosi 544 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 000,00 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba


Kategorianieruchomości

Powrót