Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

Jan Zarębski

Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79

Sygnatura: KM 268/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, pokój 0.01, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Nieruchomość zabudowana budynkami: usługowym z częścią biurową, magazynowo – produkcyjnym, położonej przy Wyzwolenia 13, 83-420 Liniewo, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1E/00016105/2, GD1E/00029216/7.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1.555 m2, zabudowana budynkiem magazynowo – produkcyjnym o powierzchni użytkowej – 539,20m2. Powierzchnia działki nr 737/1 wynosi 520 m2 , powierzchnia działki nr 737/2 wynosi 1.035 m2 . Działki nr 737/1 i nr 737/2 mają kształt nieregularny , ukształtowanie terenu płaskie, jednym bokiem przylegają do siebie . Działki z dwóch stron otoczone działkami niezabudowanymi, od strony południowo-wschodniej graniczą z działkami nr 738 i 741 będącymi we władaniu tego samego właściciela , co działki nr 737/1 i 737/2, od strony południowej z działką drogową. Nieruchomość jest położona: 83-420 Liniewo ul.Wyzwolenia 13. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/00029216/7 [NKW: GD1E/00029216/7]. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1.478 m2, zabudowana budynkiem usługowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej budynku – 630,80m2. Działki nr 497/7, 738, 741 mają kształt nieregularny , ukształtowanie terenu płaskie, przylegają do siebie tworząc jedną całość. Powierzchnia działki nr 497/7 wynosi 768 m2 , powierzchnia działki nr 738 wynosi 400 m2 , powierzchnia działki nr 741 wynosi 310 m2. Działki od strony północnozachodniej graniczą z działkami nr 737/1 i 737/2 będącymi we władaniu tego samego właściciela, co działki nr 497/7, 738 i 741, od strony południowo-wschodniej z działkami zabudowanymi budynkiem mieszkalnym, od strony północnej z działkami niezabudowanymi, od strony południowej z działką drogową. Działki zabudowane budynkiem usługowym z częścią biurową, częściowo piętrowym, częściowo parterowym , z częściowym podpiwniczeniem. Nieruchomość częściowo ogrodzona, od strony działki drogowej żywopłot z drzew iglastych. Teren poza zabudową częściowo utwardzony kostką betonową typu polbruk, częściowo trawnik oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Nieruchomość jest położona: 83-420 Liniewo, ul. Wyzwolenia 13. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/00016105/2 [NKW: GD1E/00016105/2]. Powyższe nieruchomości stanowią jedną całość gospodarczą. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Kościerzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938 UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Pouczenie: 1. W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty. 2. Zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 1 375 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 031 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jan Zarębski


Kategoriamagazyny i hale

Powrót