Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Dariusz Matoszko


Kancelaria Komornicza nr XIII w Szczecinie , ul. Waleriana Łukasińskiego 24, 71-207Szczecin


tel.: 0914886667, fax: 0914886669, www.komornik-szczecin.pl, email: kancelaria@komornik-szczecin.pl


konto: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778


Sygn. akt Km 6386/11


Szczecin, dnia 2020-01-23


w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 6386/11


Wasz znak : DMIWKD/TZWDSzn511ECh/BR-045/20Uwaga : Zmiana godzin urzędowania kancelarii. W piątki kancelaria przyjmuje od godziny 07:30 do 14.00. 
Pozostałe dni urzędowania pozostająbez zmian.

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Matoszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 luty 2020 r. o godz. 10:00w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr 136odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z udziałem wynoszącym 1/1 części w udziale 216/1000 części w nieruchomości wspólnej w skład, której wchodzi działka gruntu oraz części i urządzenia budynku, które nie służą do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali nieruchomości opisanej dziale I-O księgi wieczystej nr SZ2S/00059719/, położonego w miejscowości Police, ul. Trzcinowa 3/1, posiadającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydz. Ksiag Wieczystych z siedzibą w Policach o numerze SZ2S/00011907/7, przysługującego dłużnikowi: Bielak Ewa.


Powyższa nieruchomość została oszacowana na kwotę: 80.678,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzeciewartości oszacowania tj. kwotę: 53.785,33 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowanianieruchomości tj.8.067,80 zł. Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim68 1090 1900 0000 0001 1008 0778 (ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg nieruchomości).


Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 091 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).


Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 k.p.c.).


Komornik Sądowy 
Dariusz Matoszko


1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny.


Przedmiotem wyceny jest jako przedmiot prawa własności udział 1/1 części w nieruchomości lokalowej, stanowiącej, lokal mieszkalny nr 1 składającym się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,74 m2, znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Policach przy ulicy Trzcinowej 3, do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie przynależne – komórka o powierzchni 7,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/1 części w udziale 216/1000 części w nieruchomości wspólnej w skład, której wchodzi działka gruntu oraz części i urządzenia budynku, które nie służą do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali nieruchomości opisanej dziale I-O księgi wieczystej nr SZ2S/00059719/. Przedmiotowy budynek posadowiony jest na działce gruntu nr 96/2 o powierzchni 0,0452 ha (użytek B – tereny mieszkaniowe) w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Police. Wejście do lokalu z klatki schodowej. 


2. Stan techniczno – użytkowy budynku mieszkalnego w Policach przy ul. Trzcinowej 3.


Jest to budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, w skład którego wchodzi kilkanaście lokali mieszkalnych, położony 
w Policach przy ul. Trzcinowej 3. Budynek został wybudowany na początku lat XX wieku – brak możliwości ustalenia dokładnej daty budowy:
- fundamenty ceglane na zaprawie centowej w stanie średnim,
- ściany i ścianki działowe murowane w stanie technicznym średnim,
- ścianki działowe wykonane jako murowane w stanie technicznym średnim,
- konstrukcja dachu krokwiowa wielopołaciowa oblicowany dachówką cementową stan średni,
- schody konstrukcji drewnianej w stanie słabym,
- stolarka okienna częściowo pcv, częściowo drewniana, 
- stolarka drzwiowa zróżnicowana -  ogólny stan dostateczny,
- elewacja w stanie słabym tynk cementowo –wapienny pomalowany farbą z widocznym zużyciem i ubytkami. 


Ogólny stan budynku oceniam jako słaby.


Na przedmiotowej działce poza budynkiem mieszkalnym znajduje się jeden budynek gospodarczy o konstrukcji murowanej w stanie średnim, w którym znajdują się pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych – komórki.


3. Stan techniczno – użytkowy lokalu mieszkalnego nr 1.


Lokal mieszkalny będący przedmiotem wyceny jest w średnim stanie techniczno 
 – użytkowym, standard lokalu średni. Stolarka okienna znajdująca się w lokalu PCV biała typowa w stanie średnim. Ogrzewanie lokalu indywidualne – piec gazowy dwufunkcyjny, instalacja wewnątrz lokalu w stanie dobrym, łączenia z rur miedzianych, grzejniki panelowe. 
-  w jednym pokoju na podłodze położona została terakota, na ścianach znajdują się płyty kartonowo - gipsowe pomalowane stan średni,
-  w drugim pokoju na podłodze położone zostały panele, na ścianach wykonano gładź gipsową na płytach kartonowo – gipsowych pomalowanych farbą emulsyjną stan średni, na jednej ścianie piaskowiec,
-  w kuchni na podłodze położona została terakota, na ścianach znajdują się płyty kartonowo - gipsowe pomalowane stan średni, na części ścian na wysokości 1,20 m do 1,60 m glazura stan średni, na jednej ścianie mały fragment piaskowca,
-  w łazience na podłodze terakota w stanie średnim na 1/4 części powierzchni płytki odklejone, na ścianach położone zostały płytki ceramiczne stan średni,
-  w  przedpokoju na podłodze położona została terakota, na ścianach znajduje się boazeria. 
Lokal jest wyposażony w instalację;
- c.o. i ciepła z pieca gazowego dwufunkcyjnego, instalacja miedziana, grzejniki panelowe w stanie dobrym,
- energię elektryczną,
- wodno – kanalizacyjną z sieci zewnętrznej,
- domofonową - brak, 
- telewizja kablowa – bark – możliwość podłączenia,
- telefon – brak – możliwość podłączenia.


Mieszkanie obecnie jest użytkowane przez właściciela jako lokal mieszkalny. 


4.  Stan zagospodarowania i otoczenia przedmiotu wyceny.


Wyceniana nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Police w luźniej zabudowie mieszkaniowo - usługowej - lokalizacja zadawalająca dojazd z ulicy Trzcinowej. Z tyłu za budynkiem znajduje się budynek gospodarczy użytkowany przez współwłaścicieli lokali. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Teren nieruchomości uporządkowany, nasłonecznienie umiarkowane, natężenie hałasu nie występuje. Dalsze otoczenie przedmiotu wyceny to tereny zurbanizowane w stronę miasta oraz tereny zielone w kierunku Szczecina. Nie stwierdzono wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych, które utrudniałyby bądź też miały zasadniczy wpływ na użytkowanie przedmiotu wyceny zgodne z przeznaczeniem.


Kategorianieruchomości

Powrót