Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Piotr Legutko

Kancelaria Komornicza, Madalińskiego 19/8, Kraków, 30-303 Kraków

tel. (12) 2571273 / fax. (12) 2571273

Sygnatura: KMP 11/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Piotr Legutko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-29, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: Kołodziej Sławomir, położonego przy Ceglarska 27/G11, 30-362 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.


Przedmiotem licytacji jest: spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr G11 o pow. 15,7 m2, położonego w budynku przy ul. Ceglarskiej 27 w Krakowie, dla którego brak jest założonej księgi wieczystej; lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" w Krakowie. Lokal położony jest w przyziemiu w budynku III kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej na początku XXI wieku; obiekt bez windy. Ściany garażu malowane emulsyjnie oraz opaska przy podłodze z płytek ceramicznych, na podłodze płytki ceramiczne, brama wjazdowa do garaży segmentowa otwierana elektrycznie. Garaż nie posiada przynależności i dostęp do niego jest frontowy.


Suma oszacowania wynosi 25 812,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 359,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 581,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 33 8619 0006 0030 0325 8099 0001. W przypadku dokonania przelewu z tytułu wadium uznanie na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej dzień przed licytacją. W tytule przelewu należy wpisać sygn. akt KMP 11/18 z dopiskiem "wadium - garaż."

Osoby zainteresowane oglądaniem w/w lokalu winny pisemnie zawiadomi komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przez licytacją. Wniosek w tym zakresie należy złożyć osobiście do kancelarii bądź przesłać drogą listową na adres kancelarii lub drogą mailową na adres: krakow.legutko@komornik.pl. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii w godzinach jej urzędowania, tj. pn, śr, czw, pt 9-15 i wt 9-17.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 975 kpc, dłużnikowi przysługuje uprawnienie do wskazania kolejności, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych praw.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr LegutkoKategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót