Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 2622430 / fax. 24 2688679

Sygnatura: Gkm 40/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-402 , pokój nr 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: P.P.H. "MAR-JAN" H.M. Michalczyk, A.M. Laszczyk i K.H. Panfil sp.j., położonej przy 71, 09-413 Sikórz, dla której SR w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 64016/6, 70518/0, 80025/0.
Opis nieruchomości:
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 115/1, 115/2 i 116/2 o łącznej pow. 1,3864ha, zabudowanej zespołem budynków z lat 60/70-tych, częściowo remontowanych, jednokondygnacyjnych o konstrukcji zróżnicowanej; 1) działka nr ew. 115/1 o pow. 3600m2, zabudowana budynkiem przemysłowym z zapleczem socjalno-biurowym o konstrukcji tradycyjnej, o łącznej pow. zab. 445m2, pow. uż. 405m2; 2) działka nr ew. 115/2 o pow. 6400m2, zabudowana zespołem budynków administracyjno-przemysłowych o zróżnicowanej konstrukcji oraz magazynkiem blaszanym o łącznej pow. zab. 1389m2, łączna pow. uż. 1259,10m2; 3) działka nr ew. 116/2 o pow. 3864m2, niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, stanowi zaplecze magazynowe przedsiębiorstwa. Działki łącznie ogrodzone, stanowią integralnie całość niefunkcjonującego przedsiębiorstwa. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna z własną stacją transformatorową, wodociąg gminny, szambo bezodpływowe, sieć telefoniczna, teren częściowo utwardzony - podłożem betonowym i żwirem. Zgodnie z MPZP gminy Brudzeń Duży nieruchomość położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Stan prawny uregulowany w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych: dla działki nr ew. 115/1 - nr PL1P/0070518/0, dla działki nr ew. 115/2 - PL1P/00064016/6, dla działki nr ew. 116/2 - PL1P/00080025/0. Właściciel nieruchomości: udział 1/1 P.P.H. "MAR-JAN" H.M. Michalczyk, A.M. Laszczyk i K.H. Panfil sp.j. Nieruchomość położona: 09-413 Sikórz, Sikórz nr 71. Suma oszacowania CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI działki nr ew. 115/1, 115/2, 116/2 o łącznej powierzchni 1,3864 ha wynosi 1.011.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 674.300,00zł. Suma oszacowania zabudowanej działki o nr ewid. 115/1 o łącznej pow. 3 600 m2 wynosi 255.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170.400,00zł. Suma oszacowania zabudowanej działki o nr ewid. 115/2 oraz niezabudowanej działki o nr ewid. 116/2 (działka 116/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej przez działkę 115/2) o łącznej pow. 10 264m2 wynosi 755.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 504.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: dla całej nieruchomości - 101.140,00zł, dla działki o nr ewid. 115/1- 25.550,00zł, dla działek o nr ewid. 115/2 i 116/2- 75.590,00zł. KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PŁOCKU TOMASZ PEDA INFORMUJE, ŻE Z UWAGI NA SUMĘ SALDA ZADŁUŻENIA I OBCIĄŻEŃ HIPOTECZNYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH, ORGAN EGZEKUCYJNY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODEJMIE PRÓBĘ SPRZEDAŻY CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI TJ. DZIAŁEK OZN. W EW. NR 115/1, 115/2, 116/2, DLA KTÓRYCH VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W PŁOCKU PROWADZI KSIĘGI WIECZYSTE OZN. PL1P/0070518/0 (dla działki nr ew. 115/1), PL1P/00064016/6 (dla działki nr ew. 115/2), PL1P/00080025/0 (dla działki nr ew. 116/2). W PRZYPADKU BRAKU CHĘTNYCH NA ZAKUP CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, KOMORNIK PODEJMIE PRÓBĘ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI TJ.: - NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA OZN. PL1P/0070518/0 (działka nr ew. 115/1) - A NASTĘPNIE ŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA OZN. PL1P/00064016/6 (działka nr ew. 115/2) ORAZ KSIĘGA WIECZYSTA OZN. PL1P/00080025/0 (działka nr ew. 116/2) z uwagi na fakt, że działka 116/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej przez działkę 115/2.

Suma oszacowania wynosi 1 011 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 674 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 85 2030 0045 1110 0000 0203 0240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Peda


Kategoriamagazyny i hale

Powrót