Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego Waldemara Hosiawy Komornik Sądowy Bogusław Klocek

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, Zakopane, 34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 9/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Kurator Kancelarii Komornika Sądowego Waldemara Hosiawy Komornik Sądowy Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stoch Mieczysław, Stoch Anna, położonej przy Gen. Galicy , 34-425 Biały Dunajec, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00037088/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Białym Dunajcu,objęta kw nr NS1Z/00037088/6 należąca do dłużników Stoch Mieczysław , Stoch Anna. Nieruchomość położona w Białym Dunajcu składa się z dz. ewid. 5390/22 o pow.0,1549 ha poł. przy ul. Gen. Galicy – połudn. część gminy oraz połudn. część miejscowości. Nie jest położona na terenie TPN. Działka o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do wydłużonego równoległoboku, o nachyleniu stoku w kierunku wschodnim, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 78A, nieogrodzona. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu. Na działce znajduje się budynek mieszkalny nr 78A. Podjazd o nawierzchni asfaltowej, Plac przed wejściem do budynku z kamienia naturalnego, Brak ogrodzenia, Dwie wiaty drewniane obłożone płytami OSB, pokryte blachą falistą, Nasadzenia zieleni - trawniki. Uzbrojenie sieć energii lektrycznej,kanalizacji do własnej oczyszczalni ścieków - przydomowej,siećwodociągowa. Budynek nr 78a to budynek mieszkalny jednorodzinny, wybud. w tech. tradycyjnej - murowany, piętrowy z jasnym przyziemiem, poddaszem użytkowym. Budynek ocieplony otynkowany w przyziemiu obłożony kamieniem ozdobnym, kryty dachem o konstrukcji drewnianej i pokryciem z blachy płaskiej. Stolarka okienna drewniana zespolona. Budynek na etapie prac wykończeniowych,nie oddany do użytkowania. Ściany z pustaka oraz cegły, w przyziemiu i parterze otynkowane, malowane farbami emulsyjnymi, na poddaszu stan surowy zamknięty z wykonaną instal. elektr.i wod – kan, przestrzeń strychu niewykończona, bez ocieplenia dachu. Schody betonowe nieoblicowane. W budynku instalacje elektryczna wod.–kan. przydomowa oczyszczalnia ścieków,CO i CW na „eko – groszek”,teletechniczna,ogrzewania podłogowego – wodna pod płytkami. Układ funkcjonalny korzystny, pokoje nieprzechodnie. Aktualne użytkowany jako mieszkalny. W budynku przyziemie i wysoki parter – wykończony, na poddaszu stan surowy zamknięty z rozprowadzoną instalacją elektryczną oraz wodno – kanalizacyjna, przygotowano posadzki pod wylewki. W przyziemiu na podłodze panele podłogowe oraz płytki ceramiczne, ściany otynkowane, pomalowane farbami emulsyjnymi, na klatce schodowej w części tynk nakrapiany reszta malowana emulsyjnie, sufity otynkowane oraz pomalowane emulsyjnie, w jednym pomieszczeniu wykonany z drewna, stolarka okienna drewniana zespolona, termoizolacyjna, w kuchni opaska z płytek ceramicznych – wykończony. Na parterze ściany otynkowane, pomalowane farbami mulsyjnymi, na podłogach panele podłogowe i płytki ceramiczne. Sufity otynkowane, pomalowane emulsyjnie – wykończony. Na poddaszu konstrukcja dachu w zadowalającym stanie technicznym, do wykonania ocieplenie (wełna mineralna lub styropian), położenie izolacji, oblicowanie ścian poddasza płytami GK lub z drewnianych płazów, otynkowanie ścian pionowych, wykonanie sufitów istniejących pomieszczeń Instalacje wod – kan rozprowadzone i przygotowane do podłączenia. Podłogi przygotowane pod wylewkę oraz do wykonania montaż podłóg właściwych – stan surowy zamknięty. W całym obiekcie parapety wewn. – zamontowane. Klatka schodowa do wysokości poddasza otynkowana wraz z tynkiem nakrapianym w części reszta malowane emulsyjnie. Schody do poziomu parteru wykończone, obłożone płytkami ceramicznymi, w dalszej części przygotowane do oblicowania i wykończenia. Budynek nie oddany do użytkowania. Nieruchomość położona w terenie, który nie posiada obowiązującego MPZP. Obowiązującym dla tego terenu jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biały Dunajec. Uchwała nr XIV/91/99 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 1999r. Działka nr 5390/22 położona w przeważającej części w terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcji nieuciążliwej – projektowane, posiadające zgodę na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego, w ok. 166 m2 położona w terenie użytków rolnych oraz w ok. 161m2 w terenach lasów i gruntów leśnych – istniejących. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.

Suma oszacowania wynosi 477 438,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 078,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 743,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO SA O/ZAKOPANE 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
01.10.2020 10:00 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego Waldemara Hosiawy Komornik Sądowy Bogusław Klocek


Kategoriadomy

Powrót