Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu                                    Olkusz, dnia 26.05.2020 r. 
Natalia Gretschel    Kancelaria Komornicza nr. IV
32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
( 32 643-30-39,516-370-330  + komornik.olkusz@wp.pl
KONTO: 11845000050050055241440001 Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Centrala
W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 1396/16, Km 747/17                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel Kancelaria Komornicza nr. IV zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03. 07. 2020 r.  o godz. 09.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się:

                                                             D R U G A    L I C Y T A C J A

3/6  części prawa własności nieruchomości  składającej się z działek nr 4970/426 o pow. 4000 m 2 oraz  nr 4970/428
 o pow. 2325 m2  położonej w Wolbromiu przy ul. Miechowskiej  - droga nr 783 Wolbrom-Miechów stanowiącej własność Macieja Boroń
oraz
3/6  części prawa własności nieruchomości  składającej się z działek nr 4970/426 o pow. 4000 m 2 oraz  nr 4970/428

 o pow. 2325 m2  położonej w Wolbromiu przy ul. Miechowskiej  - droga nr 783 Wolbrom-Miechów stanowiącej własność Dariusza Boroń
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr KR1O/00044484/0
Nieruchomość zabudowana jest obiektami i wyposażeniem stacji paliw.
Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2.460.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) zł netto a wraz z podatkiem vat 3.025.800,00 ( słownie: trzy miliony dwadzieścia pięć tysiecy osiemset złotych)  zł brutto
Udział 3/6 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę 1.230.000,00 zł  (słownie: milion dwieście trzydzieści tysięcy) netto a wraz z podatkiem vat 1.512.900,00  ( milion pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych ) zł brutto

Cena wywoławcza każdego udziału tj. 3/6 części nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 820.000,00 ( słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych ) zł netto a wraz z podatkiem vat 1.008,600 zł ( milion osiem  tysięcy sześćset złotych ) zł brutto
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania brutto  nieruchomości 
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować sie na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji) w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo albo na rachunek bankowy komornika :
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Centrala 11845000050050055241440001
W przypadku chęci zakupu obu udziałów należy wpłacić dwa wadia ( do każdego udziału osobno ).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                             Komornik Sądowy

                                                                             Natalia Gretschel


Kategorialokale użytkowe
Kategorianieruchomości

Powrót