Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek Kancelaria Komornicza nr XII w Krakowie mający kancelarię w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.07.2020  roku o godz. 11:00 odbędzie się w  Krakowie przy ul. Domagały 9  druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

linia technologiczna do elekrowydzielania  EMEW-78.000,00zł brutto


linia technologiczna do odcynowywania-28.000,00 zł brutto

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu podanym powyżej.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości. Rękojmię należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce f/Kraków  najpóźniej w dniu poprzedzającym  licytację  albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 Osoba, która nie złożyła rękojmi nie będzie dopuszczona do udziału w przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji  i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące  egzekucję.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Podgórza w Krakowie

Konrad Rosiek

Pouczenie:
1. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości. ( art. 869 kpc ) 2. Nabywca obowiązany jest zaplacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. ( art. 871 kpc )
2. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w termnie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy, który ie dopełnił obowiązku zaplaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. ( art. 872 kpc )
3. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywolania.
§ 2. Jeżeli ezekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własnść przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie - temu, na którego żądanie wcześniej dokonano zajęcia.
§ 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomosci przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.
§ 4. W razie nie zgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do nie sprzedanych ruchomości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja. (art. 875 kpc)
4. Osoba nabywająca rzecz na licytacji publicznej u komornika sądowego, staje sie jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinna ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. ( art. 879 kpc )

      
Kategoriamaszyny przemysłowe

Powrót