Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 Km 1246/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI GRUNTU ORAZ BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ nr KW LD1G/00049926/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25 SIERPNIA 2020r. o godz.13:30
w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr VIII,     odbędzie się pierwsza licytacja należącego  do  Zakład Budowy Urządzeń Spalających "ZBUS COMBUSTION" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wieczystego użytkowania działki gruntu oraz budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położoną:  95-015 Głowno, ul. Sikorskiego,
dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/00049926/0.

Przedmiotem licytacji jest  użytkowane wieczyste działki oraz budynki i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość położonej w Głownie przy ul. Sikorskiego, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00049926/0. Zgodnie z księgą wieczystą właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Miasta Głowna a użytkownikiem wieczystym działki gruntu do dnia 14.04.2103 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość Zakład Budowy Urządzeń Spalających "ZBUS COMBUSTION" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie.  Nieruchomość stanowi zgodnie z księga wieczystą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 21 o powierzchni 1,7709 HA.
    Przedmiotowa działka gruntu ma kształt nieregularny, wielokątny, zbliżony do prostokąta z „odciętym” narożnikiem południowym. Działka krótszym bokiem (od północnego-wschodu) przylega do zwyczajowej, utwardzonej drogi znajdującej się na terenie nieruchomości sąsiedniej (działki ewidencyjnej nr 11/4), stanowiącej las miejski. ulicy wewnętrznej. Granica północno-wschodnia przedmiotowej działki przylegająca do tej drogi na długość ok. 77,0 m. Z kolei wzdłuż południowej granicy działka ma ok. 70,0 m szerokości. Od narożnika południowego działki jej „głębokość” w najszerszym miejscu ma ok. 135,0 m długości, w kierunku północnym. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna” przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 3P/U – na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest : budynkiem  administracyjno-biurowy, budynkiem  hali produkcyjnej I, budynkiem  hali produkcyjnej II, budynkiem  hali produkcyjnej III, budynkiem  magazynowo-warsztatowy, budynkiem  spawalni, budynkiem  portierni, budynkiem socjalny, budynkiem magazynowy, budynkiem garażowy, budynkiem  magazynu gazów technicznych, budynkiem  malarni, budynkiem  magazynowy, budynkiem  magazynu lakierów, budynkiem  podstacji energetycznej.


Suma oszacowania wynosi 2 634 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 975 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 263 400,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6  (I Co 1870/18)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kategoriamagazyny i hale

Powrót