Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
tel.: 34 324-61-06w godz. od 09:00 do 12:00
konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460
W odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 84/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła w Częstochowie ul. Okólna 81/A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.08.2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomościpod adresem 42-100 Kłobuck, ul. Długosza 103.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

  • wózek widłowy Linde H30T-03  rok prod.: 2000 nr fabryczny :H2X351L04636 paliwo LPG;  moc 35KW; przebieg 26.360 mth;

Jednostkowa wartość szacunkowa w 17.589,00 zł (brutto z VAT)
Jednostkowa wartość wywołania w 13.191,75 zł (brutto z VAT)

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją podając w tytule wpłaty sygnaturę akt egzekucyjnych komornika GKm 84/19 (art. 8671 § 1 kpc). Wpłaty należy dokonać w kasie Kancelarii, lub na rachunek Nr 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460.


W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na:
- rachunek z którego wpłacono rękojmie.
- przekazem pocztowym na adres i na jego koszt licytanta.
Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi, lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać na pół godziny przed planowanym terminem licytacji. Ruchomości będące przedmiotem licytacji znajdują się w: kłobuck

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 §12 kpc).

Od 01 stycznia 2016 sprzedaż ruchomości w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Agnieszka Piskuła

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika (art.767§1 kpc). Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767§3[1] kpc). Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana (art. 767§4 kpc). Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania (art. 767§5 kpc).Kategoriamaszyny przemysłowe
Rok produkcji [rok]2000

Powrót