Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaśle

Paweł Sojka

Kancelaria Komornicza nr IV w Jaśle, Kochanowskiego 6, Jasło, 38-200 Jasło

tel. 883 260 444,575 665 975 / fax. /Tel 13 4485711

Sygnatura: KM 696/18


                                                                      

                                                                        
                                                                         O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka Kancelaria Komornicza nr IV w Jaśle na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r o godz. 10 00 w Sądzie Rejonowym w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3, w sali nr 113  odbędzie się:
                                                                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i urządzeń na niej posadowionych oznaczonego numerem ewidencyjnym 119/10 położonego w miejscowości: Jasło, Obręb 3 - Błonie, należącego do dłużnika: WINSTAL  Sp. z o.o.  w Jaśle, mającego urządzoną księgę wieczystą nr  KS1J/00004467/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do: 04-12-2089 r.
Nieruchomość stanowi: zabudowana działka o powierzchni 0,7639 ha zlokalizowana w terenach magazynów, baz i składów, o kształcie prostokąta, pełne uzbrojenie w sieci doprowadzające media. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: warsztat naprawczy (pow. użyt. 1346,75m2), dyspozytornia (pow. użyt. 36,89m2), magazyn (pow. użyt. 19,73 m2). Dojazd do nieruchomości jest możliwy drogą wewnętrzną  prowadzącą do ul. Towarowej, z której jest bezpośredni wjazd na drogę krajową nr 28.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.931.200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.448.400,00 zł. Wylicytowana kwota zostanie powiększona o 23 % podatku VAT.
Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 193.120,00 zł w gotówce, w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle: BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr 73 1600 1462 1839 1532 3000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego  w tych też dniach  znajdują się  do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Jaśle.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów  z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.  
                                                                        Komornik Sądowy
                                           
                                                                            Paweł Sojka


Kategorialokale użytkowe

Powrót