Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Michał Mintus

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 34, Goleniów, 72-100 Goleniów

tel. 914614603 / fax.

Sygnatura: KM 249/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Michał Mintus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2020 o godz. 08:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Goleniowie, Kilińskiego 8/113, 72-100 Goleniów, pokój 113, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Dziekanowski Artur, położonej przy ,Modrzewie 5M, 72-100 Goleniów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00026085/6.
Opis nieruchomości:
I Co 1098/17/AI OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI KW SZ1O/00026085/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Michał Mintus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 02-09-2020 r. (środa) o godz.08:20 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 113, odbędzie się druga licytacja nieurchomości należącej do dłużnika: Artur Henryk Dziekanowski, położonej pod adresem: 72-100 Goleniów, Modrzewie 5M dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1O/00026085/6. Przedmiotem licytacji jest działka gruntowa nr 110/2 o powierzchni 1013 m2 będąca w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem użytkowym w zabudowie wolnostojącej z przybudowanym kontenerem, stanowiące od gruntu odrębną nieruchomość. Użytkowanie wieczystedo dnia 05.06.2096r. Budynek w wybudowany w latach 70. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 163,94 m2. Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 288 000,00 zł. Cena wywołania na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj.28 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 14 20300045 1110 0000 0314 9540. Licytanci, którzy nie uiszczą rękojmi w przepisanym terminie nie zostaną dopuszczeni do licytacji. Oględziny nieruchomości zostały zaplanowane na dzień 12-08-2020 r. (środa) w godzinach 12:00 - 12:30. Operat biegłego przeglądać można w kancelarii w godzinach jej funkcjonowania. Istnieje możliwość udostępnienia wersji elektronicznej operatu szacunkowego po kontakcie z kancelarią. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną najpóźniej zgłoszone na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 288 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 14 2030 0045 1110 0000 0314 9540.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
12.08.2020 12:00 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Mintus


Kategorialokale użytkowe

Powrót