Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Łukasz Sakowski

Kancelaria Komornicza, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. 297170617 / fax. 297170617

Sygnatura: Km 586/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Łukasz Sakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz, pokój 7, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Polmozbyt Polska Sp. z o.o., położonej przy Szczuki ,Szczuki, 06-210 Płoniawy Bramura, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00047695/1.
Opis nieruchomości:
przedmiot przetargu: druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ''Polmozbyt Szczecin'' Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie położonej: 06-210 Płoniawy Bramura, Szczuki, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00047695/1 Przeznaczenie gospodarcze: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w części na terenie usług wielofunkcyjnych, obiektów produkcyjnych, składowych, magazynów, wytwórczości i rzemiosła, w części na terenie usług nieuciążliwych, w części na terenie drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego. Ponadto nieruchomości zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej - zachowanych elementów konserwatorskich oraz w części na terenie obiektu zabytkowego chronionego prawem. Suma oszacowania wynosi 580 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 387 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP S.A. O/Ostrołęka 92 10203802 0000 1702 0052 3183 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 06.08.2020 r. KW OS1P/00048733/7 Przeznaczenie gospodarcze: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w części na terenie usług wielofunkcyjnych, obiektów produkcyjnych, składowych, magazynów, wytwórczości i rzemiosła, w części na terenie usług nieuciążliwych, w części na terenie drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego. Ponadto nieruchomości zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej - zachowanych elementów konserwatorskich oraz w części na terenie obiektu zabytkowego chronionego prawem. Suma oszacowania wynosi 177 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 533,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 780,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP S.A. O/Ostrołęka 92 10203802 0000 1702 0052 3183 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 06.08.2020 r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu przy ul. Świerkowa 7 w odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Suma oszacowania wynosi 580 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 387 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/OSTROŁĘKA 92 10203802 0000 1702 0052 3183.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu mieszczącym się pod adresem: ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Sakowski


Kategoriamagazyny i hale

Powrót