Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Ewa Kochańska


Kancelaria Komornicza, ul. Kozia 3, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 25 798-77-33 / fax. 25 798-77-33

Sygnatura: 72/19,111/19,333/19Sygn.akt  Gkm 72/19, , GKM 111/19, KM 333/19 
W odpowiedzi podać: sygn. akt GKM, KM

                                         OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska mający kancelarię w Łukowie przy ul. Kozia 3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.07.2020 o godzinie 12:00 

w:  Łazy 258 , 21-400 Łuków odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. Laptop Lenovo T 430, używany; ilość: 1;

Wartość w zł:


oszacowania: 1 000,00 zł
wywołania: 500,00 zł

2. paskarka termiczna do pakowania opon K7B-1, rok prod. około 2015; ilość: 1;

Wartość w zł:

oszacowania: 1 200,00 zł
wywołania: 600,00 zł

*cena brutto  zawiera podatek VAT. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i uslug (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji, pod adresem wskazanym powyżej, na pół godziny przed licytacją. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie sie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba ze chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 
     Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łukowie  69124026981111001035948415 lub w kancelarii komornika sądowego w godzinach 8.00-16.00. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. 
      Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje sie jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ja natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przypadku nabycia ruchomości za cenę przewyższającą 1000,00 zł należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych chyba, że cena zawiera podatek VAT.Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.Zastrzega się prawo odwołanie licytacji bez podania przyczyny. 

  KOMORNIK SĄDOWY

    Ewa Kochańska


Otrzymują:- dłużnik- wierzyciel - Sąd Rejonowy, Urząd /Gminy Łuków, Kancelaria Komornika - tablica ogłoszeńKategoriasprzęt komputerowy
Rodzajlaptopy
Uszkodzonenie
MarkaLenovo
Stanużywane

Powrót