Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Magdalena Banatkiewicz

Kancelaria Komornicza, Warszawska 30/24, Kielce, 25-312 Kielce

tel. 413622377 / fax.

Sygnatura: KM 951/19

     

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03.08.2020 roku o godz. 13.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXII odbędzie się:


D R U G A     L I C Y T A C J A


udziału w wysokości 1/3 części (poprzednio 1/2 w 2/3 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Pienińskiej 22, oznaczonej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1059 o powierzchni użytkowej 243,00 mkw - zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni ogólnej 190,80 mkw, stanowiącego wspówłasność dłużnika:

Kotur Janusz

ul.Pienińska 22

25-550 Kielce

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00103159/8.


Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: ............................... 402.779,00-zł.

Wartość udziałów w 1/3 części wynosi: .............................................. 134.260,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:..................................... 89.506,67 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania: udziału w wysokości 1/3 części w kwocie 13.426,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomości tą można będzie oglądać od daty wywieszenie obwieszczenia  o licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach za sygn. akt VIII Co 1065/19.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Kategorianieruchomości

Powrót