Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza nr XXIII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul.Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

                                                                P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana  - działka nr 497 obręb 0017
położonej w miejscowości Zawady (gmina Popów), ul. Kolejowa 47, stanowiącej własność dłużnika WŁODARCZYK MAREK, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ2C/00023829/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 186 300,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi     3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 139 725,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Komornika Sądowego 35102016640000340201332410 PKO BP SA II O.Częstochowa w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18 630,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty  podając w  tytule wpłaty  sygn. Km 62/18.
Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji  w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać  zgodnie z art.953§1 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Od 1 stycznia 2016r. sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r. (Dz.U.2000 Nr.86 poz.959 z późn.zm. )

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/20 wydanym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie, z powodu stanu zagrożenia epidemicznego do budynku Sądu zostaną wpuszczone jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Kategorianieruchomości

Powrót