Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława, 06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 976/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2020 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 2 B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Grzegorz Welenc, położonej przy ,Stare Kosiny, 06-521 Wiśniewo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00062700/1.
Opis nieruchomości:
10 działek gruntu Obręb: 7 Kosiny Stare, Jednostka ewidencyjna: Wiśniewo, Powiat: mławski - działki gruntu nr 349/1 o pow.0,1074 ha i nr 349/2 o pow.1,11 ha, suma oszacowania zł 103.100,00 cena wywołania zł.77.325,00 rękojmia zł.10.310,00 - działki gruntu nr 530/1 o pow.0,0665 ha i nr 530/2 o pow.0,69 ha, suma oszacowania zł 65.600,00 cena wywołania zł.49.200,00 rękojmia zł.6.560,00 - działki gruntu nr531/1 o pow.0,0343ha i nr 531/2 o pow.0,36 ha, suma oszacowania zł 34.800,00 cena wywołania zł 26.100,000 rękojmia zł.3.480,00 - działki gruntu nr 599/1 o pow.0,0863 ha i nr 599/2 o pow.0,90 ha, suma oszacowania zł 84.500,00 cena wywołania zł.63.375,00 rękojmia zł.8.450,00 - działki gruntu nr 600/1 o pow.0,0772 ha i nr 600/2 o pow.0,80 ha suma oszacowania zł 75.600,00 cena wywołania zł.56.700,00 rękojmia zł.7.560,00 Zgodnie z przepisem art 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Przed przystąpieniem do przetargu licytant winien okazać sędziemu dokumenty potwierdzające, iż posiada status rolnika indywidualnego, dlatego uprasza się licytantów aby przed wpłaceniem wadium skontaktowali się z kancelarią komornika celem ustalenia jakie dokumenty licytant winien mieć przy sobie w chwili przystąpienia do licytacji.

Suma oszacowania wynosi 363 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga


Kategoriagrunty

Powrót