Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-633 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Kraków, dnia 06-07-2020

Sygn. akt Km 241/15, Km 95/19       
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km                                                                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c.,  że w dniu 15-09-2020r.  o godz. 09:00 w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  31-547  Kraków odbędzie się:

                                                                                    P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 1/12 części w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż nr 0.32 położony w Krakowie przy ul. Obozowej, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 43, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00466261/6 wraz z udziałem w prawie własności działek nr 369/3 i nr 209/1 o łącznej powierzchni 0,4871 ha objętych księgą wieczystą nr KR1P/00254135/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony. Lokal niemieszkalny - garaż wielostanowiskowy nr 0.32 o powierzchni 144,2000 m2, położony jest na kondygnacji 0,0 w budynku garażu podziemnego zlokalizowanego pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 38B i nr 38C. W ramach udziału 1/12 części w nieruchomości lokalowej właściciel ma prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego o numerze 8 o powierzchni 12,02 m2.
Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikom:
Górecka Joanna
Górecki Karol.    
Udział w wysokości 1/12 części nieruchomości  oszacowany jest na kwotę: 20 242,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  15 181,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2 024,20 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.
Udział w wysokości 1/12 części nieruchomości KW nr KR1P/00466261/6 można oglądać w dniu 03.09.2020r. o godz.15:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące udziału w wysokości 1/12 części w/w nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy XII Co 1655/18/P.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/12 części nieruchomości KW nr KR1P/00466261/6 lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót