Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Wieczorek

Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław

tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39

Sygnatura: KM 220/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Lamperski Bartłomiej, położonej przy Pielęgniarska 5 E, 51-180 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00192885/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole przy ulicy Pielęgniarskiej 5E: działka gruntu oznaczona według operatu ewidencji gruntów numerem 43/6 AM 21 obręb Widawa obszaru 700 m2 oraz budynek mieszkalny, jednorodzinny wolnostojący i budowle położone na przedmiotowym gruncie. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr WR1K/00192885/9 .W dziale I-wszym księgi wieczystej nr WR1K/00192885/9 oznaczenie nieruchomości w wierszu – sposób korzystania figuruje wpis – grunty orne, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów obszar nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe B, na działce wzniesiono budynek mieszkalny jednorodzinny. Budowę rozpoczęto w roku 2007r. w oparciu o decyzję Prezydenta Wrocławia pozwolenia na budowę z dnia 20.09.2007r. numer WAB-B5-ES/26872/73530/28/2007 oraz projekt budowlany, projektant: inż. arch. Witold Hawryłkiewicz . Projekt budowlany stanowi adaptację projektu gotowego APS 96 ARCHI –PROJEKT sp. z o.o. Lublin ul. Północna 22A . Budowa przedmiotowego budynku nie została zakończona tym niemniej budynek jest użytkowany . Nieruchomość gruntowa zabudowana działka nr 43/6 AM 21 obręb Widawa, położona we Wrocławiu ul. Pielęgniarska 5E nie ma dostępu do drogi publicznej - brak dostępu poprzez działkę nr 43/9 Nieruchomość tą można oglądać w dniu 23.07.2020r. w godzinach od 11:00 do 11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 366 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA III O/WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Wieczorek


Kategoriadomy

Powrót