Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Paweł Siebyła

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 5, Puławy, 24-100 Puławy

tel. 818873107 / fax. 818878765

Sygnatura: Km 1133/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Paweł Siebyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Borysów, 24-103 Żyrzyn, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00023817/2.
Opis nieruchomości:
Wartość niezabudowanej działki gruntu nr 174/1 o powierzchni 2,66 ha wynosi: 47.259,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.444,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.725,90zł._________________________________________________ Wartość niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 174/2 o powierzchni 2,66 ha wynosi: 50.153,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.614,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.015,30zł._________________________________________________ Wartość niezabudowanej działki gruntu nr 582/1 o powierzchni 0,21 ha wynosi: 10.298,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.723,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.029,80zł._________________________________________________ Wartość niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 582/2 o powierzchni 0,21 ha wynosi: 10.251,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.688,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.025,10zł.________________________________________________ Wartość niezabudowanych działek gruntu nr ewid. 737/3 i 737/4 o łącznej powierzchni 0,26 ha wynosi: 1.542,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.156,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154,20zł. __________________________________________________ Ponadto w przypadku zakupu całej nieruchomości lub też działek numer 174/1 oraz 174/2 (o powierzchni powyżej 1 ha) zgodnie z art. 4. 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: (...) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (...) – Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Ponadto informuje, że zgodnie z art. 2a w/w ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Natomiast art. 6. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadający kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. ___________________________________________ Suma oszacowania łącznie wszystkich działek wynosi 119 503,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 627,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 950,30zł.

Suma oszacowania wynosi 119 503,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 627,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 950,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 28 1600 1462 1886 2659 3000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 6 A, Puławy, 24-100 Puławy .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Siebyła


Kategoriagrunty
Typ działkirolno/leśna
Powierzchnia6
Powierzchnia [ha]6,00000

Powrót