Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Brzesko, dnia 2020-07-10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku
Andrzej Tesarski Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku
32-800 Brzesko ul. Kościuszki 6
brzesko.tesarski@komornik.pl
Sygn.akt KM 2956/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku mający kancelarię w Brzesku przy ul. Kościuszki 16 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpień 2020 roku o godz. 10:30 odbędzie się w siedzibie dłużnika przy ul. Sądecka 149, 32-860 Czchów druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość:

       Nr      Opis licytowanej                                                               Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot.   ruchomości                                                  ilość              jednostkowa          łączna
1              Ciągnik Siodłowy SCANIA nr rej. KBR              1,00             9.963,00 zł**      4.981,50 zł
                U766, model pojazdu: 114/380 L 18.0t ,     
                wersja: R114LA4x2NA380, rok prod. 1998
*) cena za sztukę
**) kwota brutto - podatek VAT w stawce 23%
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 10:00
Stosownie do tresci art. 867(1) § 1 kpc przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w Kancelarii Komornika lub na rachunek bankowy
Komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 88 2030 0045 1110 0000 0419 4450
Zgodnie z art. 867 § 12 kpc Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne
na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się
jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone
dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub
radcy prawnemu.
Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Komornik udzieli przybicia osobie
ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą
przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki
ruchomości.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.**
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
* Rękojmi nie składa się jeżeli suma oczasowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
** Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast
jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię,
uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do
godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę
uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący
czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie
sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze
sprzedażą towarów.Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Kategoriaprzyczepy, naczepy

Powrót