Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Karolina Dziedzic

Kancelaria Komornicza, Mogilska 40/17, Kraków, 31-546 Kraków

tel. 123071999 / fax. 124138683

Sygnatura: Km 1083/18 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Karolina Dziedzic na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013 (1) - 1013 (6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2020 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Sieciechowice, 32-095 Iwanowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział KW w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1S00019924/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Sieciechowice, gm. Iwanowice, składająca się z niezabudowanych działek ew. nr 172/2 o pow. 4890 m2 oraz 16/1 o pow. 890 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00019924/6. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części Sieciechowic. W otoczeniu znajdują się rozległe tereny zielone użytkowane rolniczo oraz nieużytki. Przedmiotowe działki położone są przy drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie jako droga 1089. Jest to droga gruntowa, częściowo nie wykształcona w terenie. Działka ew. nr 16/1 posiada kształt czworoboku w formie trapezu. Teren płaski. Działka ew. nr 172/2 posiada kształt prostokąta z nieregularną granicą zachodnią. Teren pofalowany, z różnicą wysokości. Nieruchomość nie uzbrojona, położona z dala od przebiegu mediów.

Suma oszacowania wynosi 176 794,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 595,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 679,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 91 1020 2892 0000 5802 0569 8727.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nabywca  obowiązany  jest  zapłacić  cenę  nabycia  natychmiast  po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak  niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona następnego dnia w gotówce w godzinach urzędowania kancelarii lub na rachunek bankowy Komornika do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc w związku z art. 1013(6) kpc ).

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karolina Dziedzic

Kategoriagrunty
Typ działkirolno/leśna
Powierzchnia5780

Powrót