Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Artur Chwalibogowski

Kancelaria Komornicza, Młynarska 3, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 22 726-83-21 / fax. 22 726 74 47

Sygnatura: AC Km 501/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Artur Chwalibogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2020 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Ługówka 18, 05-530 Góra Kalwaria, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00250950/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną w miejscowości Ługówka, gm. Góra Kalwaria, stanowiącej dz. ew. nr 38/7 obręb 0027 Ługówka. Dla wycenianej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW WA5M/00250950/3 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni wynoszącej 362 m kw. stanowiąca część drogi dojazdowej/wewnętrznej. Działka ewidencyjna 38/7 z obrębu 0027 położona jest w miejscowości Ługówka, gmina Góra Kalwaria. Sąsiedztwo stanowią budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz działki niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową poprzez działkę ewidencyjną nr 62/1 (droga gminna). Działka stanowi drogę wewnętrzną. Opisywana działka zajmuje powierzchnię 362m kw. Zewidencjonowana jest jako grunt orny klasy V. Posiada kształt regularny – prostokątny. Teren płaski. W działce rozprowadzono media. Działka o szerokości ok. 3,1 metra i długości blisko 120m. Dla obszaru, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr 229/XXXV/97 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10. marca 1997r. w sprawie: zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria. Działka ewid. nr 38/7 z obrębu 0027 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. należącej do dłużnika: Małgorzata Niewęgłowska położonej: 05-530 Góra Kalwaria, ul. Ługówka 18, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00250950/3.

Suma oszacowania wynosi 2 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 687,50 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 24 1020 1026 0000 1802 0223 4599.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Chwalibogowski


Kategorianieruchomości

Powrót