Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Km 894/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II
w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17 LISTOPADA 2020r. o godz.14:30  w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XII,   odbędzie się pierwsza licytacja należącego  do Piotra Gołaszewskiego
-wieczystego użytkowania nieruchomości  położonej:  95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.11 Listopada 36,  dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/00043529/5
-wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.11-go Listopada 36, dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/00043526/4
jako całości gospodarczej

Nieruchomości będące przedmiotem licytacji stanowią  działki  gruntu nr 522 i 523 o powierzchni odpowiednio: 81 m2 i 81 m2 . Zgodnie z rejestrem gruntów, na ww. działkach ewidencyjnych gruntu znajdują się grunty zabudowane i zurbanizowane, oznaczone w rejestrze gruntów jako tereny mieszkaniowe (B). Na terenie nieruchomości (na obydwu działkach ewidencyjnych wchodzących w skład przedmiotowej nieruchomości) znajdują się dwa budynki handlowo-usługowe w zabudowie szeregowej, wybudowane w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Budynki wybudowane zostały jako szeregowe, parterowe, niepodpiwniczone, z poddaszem użytkowym, w konstrukcji tradycyjnej, murowej, ze stropem międzypiętrowym  żelbetowym, prefabrykowanym, dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, z wykształconymi lukarnami, z pokryciem papą asfaltową na deskowaniu. Budynki handlowo-usługowej znajdujące się na terenie poszczególnych działek stanowią całość gospodarczą, funkcjonalną i architektoniczną
Suma oszacowania powyżej oznaczonych nieruchomości jak całości gospodarczej  wynosi 443 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    332 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 380,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 (I Co 2126/19)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kategorianieruchomości

Powrót