Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy Bogusław Klocek

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Waldemara Hosiawy

Kancelaria Komornicza nr I , 

ul. Nowotarska 26 A,  34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 818/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


Komornik Sądowy Bogusław Klocek Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemara Hosiawy na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2020r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika przy ul. Nowotarskiej 26 A w Zakopanem odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  w trybie uproszczonym należącej do dłużnika Janna Jacob położonej w Zakopanem w rejonie ul. Wyskówki, składajcej się z dz. ewid. nr 95 obr. 29 o pow. 0,3843 wchodzącej w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00042326/5.
        Pierwsza licytacja niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 95 obr. 29 o pow. 0,3843 ha położonej w Zakopanem rejon ulicy Wyskówki i Hrube Niżne, wchodzącej w skład nieruchomości objętej KW nr NS1Z/00042326/5 stanowiącej własność dłużniczki:
Jacob Hanna. Nieruchomość zlokalizowana ok. 6,5km na wschód od centrum Zakopanego. Działka położona w pobliżu granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Tatry. Działka niezabudowana niezagospodarowana, nieogrodzona o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 30m i spadku terenu w kierunku płn - zachodnim. W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony zachodniej- ciek wodny, południowej i północnej - działki niezabudowane, od strony wschodniej- ciąg pieszy, działki niezabudowane oraz zabudowa jednorodzinna przyuliczna rozproszona. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega ciąg pieszy, który stanowi fragment urządzonego ciągu widokowego będącego jednocześnie szlakiem wędrówek pieszych, rowerowych, konnych lub narciarskich. W dalszym sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, pensjonatowa, lokalny handel i usługi wzdłuż ul. Sądelskiej. Działka wschodnią granicą przylega do działki stanowiącej ciąg pieszy, która jest przecznicą drogi gminnej o przeznaczeniu w MPZP jako tereny KDP-01. Dostęp utrudniony, wyłącznie pieszy. Zagospodarowanie: na działce nieliczne zadrzewienia Uzbrojenie: na działce linia elektroenergetyczna NN napowietrzna, linia telekomunikacyjna.    
     Działka ew. 95  obr. 29 Zakopane położona jest na obszarze objętym UCHWAŁĄ NR XLIII/614/2009 RADY  MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  dla obszaru urbanistycznego nazwanego: WYSKÓWKI, położona na obszarze ZR-4 - łąki,  pastwiska, nieużytki. Od wschodu wzdłuż całej granicy przylega do terenów ozn. w Planie symbolem CP-01 – ciągi piesze. Wzdłuż zachodniej granicy działka przylega do terenów ozn. w Planie symbolem WS/ZI – tereny wód śródlądowych płynących wraz ze strefami ekologicznymi. 
   Działka nie znajduję się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Położona jest pomiędzy obszarem TPN (od północy), a obszarem chronionym Natura 2000 Tatry (od południa). Działka nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2019r. (Dz. U. z 2019r poz. 1362) ponieważ położona jest w obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Działka nie jest położona na terenie osuwisk oraz terenów zagrożonych zaznaczonych na mapie Państwowego Instytutu Geologicznego (źródło http://geoportal.pgi.gov.pl/). 


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 143.459,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 107.594,25 zł
Przystępujący do licytacji zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6.  zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 14.345,90 zł, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub  na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia co nastąpi niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej tej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.
Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie:
03.11.2020 r. od godz. 10:00 do godz: 11:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13 akta postępowania egzekucyjnego.

Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Bogusław Klocek

Kategoriagrunty
Powierzchnia0
Typ działkiinna

Powrót