Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  w trybie uproszczony

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Szeremietiew-Kurza  na podstawie przepisu art. 867 Kpc w zw. z art.. 1013(6) §1 KPC  w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości   podaje do publicznej wiadomości, że

                                                                                           w dniu 28-10-2020 r. o godz. 10:00
w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem ul. Marjańskiego 3 lok. 409 Białystok  ,


odbędzie się pierwsza licytacja :

1)

udziału wynoszącego 1/16 w  nieruchomości   położonej  pod adresem:   18-105 Suraż, Lesznia,   dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW   BI1B/00029877/5 . Nieruchomość składa się z dwóch działek: 120/2 oraz 120/3.


Działka o nr ewid. 120/2

- działka zabudowana, o powierzchni ogółem 0,29 ha,  o  kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, z dostępem do drogi publicznej o asfaltowej powierzchni.


Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym w zabudowie zagrodowej, co do którego nie wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie i czterema budynkami gospodarczymi.


Działka nr 120/3-

działka rolna niezabudowana o pow. 0,26 ha o kształcie nieregularnym, zbliżonym do wieloboku, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ogrodzona jest siatką na słupach metalowych, od strony działki 120/2 ogrodzenie stanowią ściany budynków nieruchomości sąsiedniej.Opis użytków: PSIV 0,1900ha, RV 0,0700ha  

Suma oszacowania udziału 1/16 wynosi 20 298,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 15 223,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2029,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27-10-2020r.

2)

udziału wynoszącego 1/8 w nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej pod adresem  16-061 Juchnowiec Kościelny, Czerewki,   dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  BI1B/00136671/4 . Nieruchomość- działka

ewidencyjna o numerze 171/3 o pow. ogółem 1,1488 ha jest  położona w obrębie Czerewki, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu, z dostępem do drogi publicznej o gruntowej nawierzchni. Od strony wschodniej nieruchomości przebiega rów melioracyjny. Na działce zlokalizowana jest budowla nietrwale związana z gruntem – zabudowa letniskowa.

Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 6 475,00 zł zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4 856,25 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  647,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27-10-2020r.

3)

udziału wynoszącego 1/8  w nieruchomości  położonej: 15-950 Choroszcz, Klepacze obręb 10   dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  BI1B/00112933/5  - działka ewidencyjna o numerze 396/6 o pow. ogółem 0,1796 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym -  w trakcie budowy. 


Budynek nie posiada  przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, jedynie przyłącze energetyczne (obecnie brak energii elektrycznej w budynku). Nieruchomość nieogrodzona i niezagospodarowana.  Budynek bez wykonanej elewacji.

Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 31 995,00 zł zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 23 996,25 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  3199,50  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27-10-2020r.


Rękojmia powinna być złożona  na rachunek bankowy komornika:


Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 42809900040010048130000010


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zgodnie z treścia art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacic cene nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika- wpłata lub uznanie rachunku  komornika wpłaconą kwotę musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.


Resztę ceny , na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Datą wpłaty jest data uznania rachunku komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy

Ewa Szeremietiew-KurzaKategoriagrunty
Typ działkibudowlana
Powierzchnia0

Powrót