Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 14A, 59-300 Lubin

tel. 768464787 / fax.

Sygnatura: KM 836/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 , pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marcin Morawski, położonej przy Trzebnice ,Trzebnice, 59-140 Chocianów, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00002267/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 589 o pow. 15 100 m² oraz działki nr 611/1 o pow. 9 500 m², (łączna powierzchnia 2,46 ha) położona w obrębie Trzebnice, gmina Chocianów, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00002267/7. Działka nr 589 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 36 MN- teren zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej. Działka nr 611/1 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem R - obszary funkcjonalne rolnicze. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości gruntowej : działka nr 589 o pow. 15 100 m², opis użytków: RIVa, R IVb - grunty orne , działka nr 611/1 o pow. 9 500 m², opis użytków: R IVa - grunty orne. Bezpośredni dojazd do działki nr 589 stanowi droga o nawierzchni gruntowej, którą stanowi działka nr 590 (KW LE1U/00018047/4) - własność Gminy Chocianów. Bezpośredni dojazd do działki nr 611/1 stanowi droga o nawierzchni gruntowej (słabo oznaczona w terenie), obejmująca działkę nr 596/2, 612 (KW LE1U/00038311/2) - własność Gminy Chocianów.Między stanem faktycznym a zapisem w księdze wieczystej KW LE1U/00002267/7 istnieje niezgodność polegająca na tym, iż w księdze wieczystej ujawniono wpis w dziale I-O jako sposób korzystania: nieruchomość rolna z zabudowaniami. Podczas oględzin nieruchomości KW LE1U/00002267/7 nie stwierdzono zabudowań. Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00002267/7 wynosi 135 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Suma oszacowania wynosi 135 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium Bank 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Konrad Klemaszewski


Kategorianieruchomości

Powrót