Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Przemysław Nowiński

Kancelaria Komornicza, Małachowskiego 8, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 327648087 / fax. 327648087

Sygnatura: GKm 91/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskigo 23, 42-500 Będzin, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego położonej przy ul. Sienkiewicza 31E , 42-500 Będzin, dla której SĄD REJONOWY W BĘDZINIE, V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00015422/5.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym 3/13 położoną w Będzinie, przy ul. Sienkiewicza 31E wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00015422/5. Dodatkowy opis: Grunt stanowiący własność Gminy Miasta Będzin, oddany w użytkowanie wieczyste dłużnikowi Jarosławowi Regulewskiemu, położony przy ul. Sienkiewicza 31 E w Będzinie, woj. śląskie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1B/00015422/5. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/13, arkusz mapy nr 37, obręb 240101_1.0001, jednostka ewidencyjna Będzin, nr jednostki rejestrowej G3890. Powierzchnia gruntu nieruchomości, wg ewidencji gruntów wynosi 2434 m2. Według działu I-O księgi nieruchomości posiada odrębny od gruntu murowany budynek niepodpiwniczony z przybudówką o pow. 15m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 960 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi parterowy, murowano-drewniany budynek usługowo-produkcyjny mogący zapewnić funkcję biurowe i socjalne dla pracowników, wraz z ogrodzeniem z bramą wjazdową i furtką oraz sieci uzbrojenia podziemnego, utwardzenia nawierzchni, Określona wg pomiarów z natury powierzchnia użytkowa ww. budynku wynosi 673,63m2. Istnieje niezgodność zamieszczonego w księdze wieczystej opisu budynku nieruchomości ze stanem rzeczywistym, a dotyczy powierzchni gruntu. Owa różnica wynika z ubytku powierzchni i kubatury budynku, z uwagi na zawalenie tylnej części budynku. Pozostałą zabudowę nieruchomości stanowią ogrodzenie z bramą wjazdową, utwardzenia nawierzchni sieci uzbrojenia podziemnego oraz niewielki składnik roślinny gruntu. Budynek nieruchomości oznaczony jest numerem geodezyjnym 31E, przy czym użytkownik wieczysty budynku posługuje się numerem 33. Działka nieruchomości posiada zwarty, regularny kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 80 m x 30 m. Bokiem krótszym działka nieruchomości przylega do drogi dojazdowej ulicy bocznej Sienkiewicza. Działka nieruchomości jest uzbrojona w sieć wodociągową o średnicy 32 mm, w energię siły i światła o mocy kilkunastu do kilkudziesięciu kilowatów. Do budynku została doprowadzona kanalizacja z podłączeniem do sieci komunalnej.

Suma oszacowania wynosi 567 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 425 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Chorzowie ul.Wolności 41A 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Będzinie mieszczącym się pod adresem: Sączewskigo 23, Będzin, 42-500 Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Przemysław Nowiński


Kategorianieruchomości

Powrót