Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie
Paweł Ciszewski
Kancelaria komornicza nr I w Będzinie
ul.Jana Sączewskiego 12/14, 42-500 Będzin
tel./fax 32 7295136, e-mail: bedzin1@komornik.pl
Sygn.akt KMG 5/19  W odpowiedzi podać: sygn. akt KMG

O B W I E S Z C Z E N I E
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 2020-10-29 o godz. 10:00 w sali nr 109 w Sądzie Rejonowym w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23 odbędzie się:
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

dot. udziałów w prawach użytkowania wieczystego wraz z budynkami na nich posadowionymi dot. nieruchomości położonych w miejscowości:
Będzin przy ul. Barlickiego 26 - działki na terenie dawnej KWK "Grodziec"
grunt stanowi własność Skarbu Państwa, oddane w użytkowanie wieczyste do 05/12/2089r.
ułamkowe części prawa użytkowania wieczystego, będące przedmiotem licytacji stanowią własność dłużnika:
Kamiński Dariusz
udziały w prawie użytkowania wieczystego, wraz z budynkami na nich posadowionymi, będące przedmiotem licytacji dot. nieruchomości posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie:
1) udział 1/2 w KW o nr KA1B/00029169/4 i opisanej jako: działka 53/42, dz. 53/43, dz. 53/52 Łączna powierzchnia: 16.171m2,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:1.507.600,00 zł, udział 1/2 przysługujący dłużnikowi na kwotę: 753.800,00 złotych.
Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 565.350,00 -zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 k.p.c. rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę: 75.380,00 zł.
2) udział 1/2 w KW o nr  KA1B/00032861/9 i opisana jako  działka 53/45 o pow. 1928 m2. Waga samochodowa i wiata znajdujące się na terenie działki stanowią własność dzierżawcy i nie stanowią przedmiotu licytacji.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:144.200,00 zł, udział 1/2 przysługujący dłużnikowi 72.100,00 złotych
Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  54.075,00-zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 k.p.c. rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę: 7.210,00 zł.
3.) udział 1535/10000, KW nr KA1B/00030257/8 dz. 53/26, 53/41, opisana jako droga wewnętrzna o łącznej powierzchni 6116 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 348.700,00 zł, udział 1535/10000 przysługujący dłużnikowi: 53.500,00 złotych
Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 40.125,00 -zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 k.p.c. rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę: 5.350,00 zł.
W/w nieruchomości są szczegółowo opisane w operacie szacunkowym z dnia : 21/01/2020r.
W/w rękojmie można złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

    
W myśl art. 953  § 1 pkt 4 k.p.c. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotówce. Rękojmia może być również złożona  w książeczce oszczędnościowej,  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
 Konto komornika nr: 20249000050000453023771124 w Alior Bank Spółka Akcyjna.
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnieniu nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze  wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 12/14 w godzinach 9:00 do 12:00, a na 14 dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym Wydziale I Cywilnym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23 w godz. od 8.00 do 15.00 (należy powołać się na syg. akt sądowych I Co 532/19).


                                                                                                   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

                                                                                                                                         Paweł Ciszewski


Kategorianieruchomości

Powrót