Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3 Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax.

Sygnatura: Km 874/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Robert Jarosiński, położonej przy ,Dorszyn, Felicja, 97-352 Łęki Szlacheckie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00078674/8.
Opis nieruchomości:
działki ozn. nr 151/1, 153, 164, 9/1 o łącznej powierzchni 4,0508 ha, stanowią praktycznie grunt leśny oraz grunty zadrzewione. Działka ozn. nr 9/1, w części o pow. 0,05 ha stanowi wg ewidencji pastwiska trwałe i wody, które są z kolei zadrzewione młodym drzewostanem powstałym z samosiewu, bez wartości produkcyjnej. Działki są zadrzewione drzewostanem sosnowym, określonym przez uproszczony planu urządzenia lasu oraz na podstawie oględzin, w wieku wynoszącym 47 oraz 62 lata. Działka ozn. nr 151/1, 153, 164, 9/1 znajdują się w terenie, który nie posiada aktualnego miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęki Szlacheckie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęki Szlacheckie, przyjętego uchwałą Nr XXXV/217/02 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 9 października 2002r, przedmiotowe działki znajduje się w obszarze terenów lasów i dolesień,

Suma oszacowania wynosi 145 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 550,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 92 1020 3916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agnieszka Różycka


Kategoriagrunty

Powrót