Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Janusz Stącel

Kancelaria Komornicza, Gen. Władysława Sikorskiego 7/35, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 821 31 40 / fax. 15 821 31 40

Sygnatura: Km 124/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Janusz Stącel na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1004 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2020 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg w pokoju nr 113, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3102/726 oraz prawa własności zlokalizowanego na niej budynku garażu wraz z udziałem 2/50 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (drogi) stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3102/53 położonych w miejscowości Tarnobrzeg, w obrębie 0004 Mokrzyszów, należących do dłużnika: Paweł Domagała, dla których to praw Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr TB1T/00052229/1 oraz TB1T/00046762/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu w zabudowie szeregowej stanowiąca prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej - garażu (TB1T/00052229/1) wraz z udziałem w wysokości 2/50 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - drogi dojazdowej (TB1T/00046762/4) przysługujące dłużnikowi Pawłowi Domagale. Boks garażowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie szeregowej z dachem jednospadowym wykonanym z elementów prefabrykowanych. Ściany w środku otynkowane – cementowo-wapienne, niepomalowane, posadzka betonowa bez okładzin. Na zewnątrz brak obróbek blacharskich, rynny i rury spustowej. W przedmiotowym garażu w elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest remont bieżący polegający na naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji poszczególnych elementów garażu. Bez instalacji wodnej i elektrycznej. Budynek garażu posiada kanał rewizyjny na połowie posadzki. Został oddany do eksploatacji w 1997 r. 
Suma oszacowania wynosi 2 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 100,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 280,00 zł, najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 75 1090 2590 0000 0001 2319 9899  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W razie stawiennictwa więcej aniżeli 5 licytantów licytacja może zostać przeniesiona na salę konferencyjną Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (parter budynku Sądów i Prokuratur) albo odwołana stosownie do okoliczności.


Komornik Sądowy

Janusz Stącel


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót