Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

Maksymilian Sterkowicz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko, 32-800 Brzesko

tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

Sygnatura: KM 1032/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: Babicz Marta, położonej przy ,Górka, 32-820 Szczurowa, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/00047351/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr 526 o pow. 0,59 ha. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka znajduje się w tzw. międzywalu. Od strony południowej znajdują się obwałowania rzeki Wisła natomiast od strony północnej w dalszym sąsiedztwie znajduje się rzeka Wisła. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony wschodniej i zachodniej znajdują się tereny użytkowane rolniczo. Działka nie posiada bezpośredniego oraz prawnego dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 12 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 386,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 258,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości należącej do dłużnika: Babicz Marta, położonej przy ,Górka, 32-820 Szczurowa, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/00047351/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr 641 o pow. 0,04 ha. Działka o kształcie nieregularnym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz nieruchomości zabudowane ( zabudowa mieszkalno – zagrodowa ). Teren działki nieużytkowany rolniczo – zadrzewiony i zakrzaczony. Działka nie posiada bezpośredniego ani prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 3 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 186,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 328,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości należącej do dłużnika: Babicz Marta, położonej przy ,Górka, 32-820 Szczurowa, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/00047351/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr 817 o pow. 0,63 ha. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta o regularnych granicach. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne. Po drugiej stronie ulicy nieruchomość zabudowana ( zabudowa mieszkalno – zagrodowa ). Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od strony zachodniej. Komornik zawiadamia wobec obecnej sytuacji epidemiologicznej, że wejść do budynku Sądu, a także na salę sądową może tylko osoba mająca zakryte usta i nos. Inne wytyczne zostały określone w zarządzeniach Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzesku dostępnych na stronie internetowej Sądu.

Suma oszacowania wynosi 72 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 340,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 251,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/BRZESKO 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maksymilian Sterkowicz


Kategorianieruchomości
Kategorianieruchomości
Kategorianieruchomości

Powrót