Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Barbara Cupriak

Kancelaria Komornicza, Hennela 10, Warszawa, 02-495 Warszawa

tel. 22 631-25-12 / fax. 22 631-25-12

Sygnatura: Km 322/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Barbara Cupriak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 226, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Lilija Moshechkova, położonej przy ul. Grójecka 194/garaż M, 02-390 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00497877/2.
Opis nieruchomości:
Miejsce postojowe nr B030 na kondygnacji 1 naziemnej w garażu wielostanowiskowym lit. M.


Suma oszacowania wynosi 32 516,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 387,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 251,60 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO Bank Polski S.A.  31 1020 4900 0000 8702 3026 0681 do sprawy Km 322/16 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie, zaś w kancelarii komornika sądowego odpis protokołu oszacowania oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z art. 23 pkt 2 lit. a ustawy o zmienie ustawy o samorządzie gminnymoraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerca 2015 r. (Dz.U.2015.1045) uchylającym z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawmych (Dz.U. 2015.626), zmieniającej m.in. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r., nabywca licytacyjny jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) nabytych w drodze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.


Komornik Sądowy

Barbara Cupriak


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót