Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Małgorzata Rut-Nowak

Kancelaria Komornicza, Klasztorna 1, Świecie, 86-100 Świecie

tel. 523311286 / fax. 523311286

Sygnatura: Km 2114/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy , 86-120 Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00058101/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 125/5 o powierzchni 1,23 ha, położona m. Zawada, obręb 0024, gmina Pruszcz, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr BY1S/00058101/2. Nieruchomość o rolniczym sposobie użytkowania, oznaczona jako działka 125/5 o kształcie regularnym, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIb – 0,1825 ha, RIVa 0,5720 ha, RV 0,4755 ha. Działka jest utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntowa. Nieruchomość znajduje się w zasięgu przyłącza energetycznego i wodociągowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej – działki drogowej nr 120/2 (KW BY1S/00048928/2), przy czym nie posiada urządzonego wjazdu i zjazdu do i z drogi publicznej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i usytuowane są słupy energetyczne. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 125/5 znajduje się w granicach strefy osadniczo-rolnej. Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 20 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 562,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 075,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ŚWIECIE 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Rut-Nowak


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót