Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Jerzy Pietrasiuk

Kancelaria Komornicza, Chopina 25, Lublin, 20-023 Lublin

tel. 815326061 / fax. 815346022

Sygnatura: KM 334/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzy Pietrasiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie , Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XIII, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: Andrzej Choiński, położonego przy Nowy Świat 23D, 20-418 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00165117/5.
Opis nieruchomości:
lokal niemieszkalny - garaż nr 68 stanowiący odrębną nieruchomość, należącej do dłużnika: Andrzej Choiński, położonej: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 23D, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Lublin-Zachód prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00323434/9 wraz z udziałem 1590/419198 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o nr LU1I/00165117/5, usytuowany w kompleksie garaży budynku jednokondygnacyjnego w Lublinie przy ul. Nowy Świat 23D, wzniesionego w 2000 roku, o powierzchni użytkowej 15,90m2, murowany

Suma oszacowania wynosi 20 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika, adres: Lublin, ul. Chopina 25/36 (godziny otwarcia pn. - pt. w godz. 07.30-15.30) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. 87 1240 5497 1111 0000 5004 9495

O skuteczności złożenia rękojmi na rachunek bankowy decyduje chwila wpływu srodków na konto komornika. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. W tytule przelewu proszę podać sygnaturę sprawy  (sygnatura w nagłówku obwieszczenia).


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jerzy Pietrasiuk


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót