Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Aleksandra Puchacz

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47

Sygnatura: KM 633/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2020 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 28, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Lipska , 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00073304/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w postaci: GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDYNEK I URZĄDZENIE STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ, nieruchomość położona przy ul. Lipskiej 63b, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 24 działkami nr 83/13 i nr 83/14 o łącznej powierzchni 0,6254 ha. Nieruchomość obciąża odpłatne prawo użytkowania na okres od dnia 4 marca 2015r. do dnia 4 marca 2035 roku, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 83/13 i 83/14 o łącznej powierzchni 0,6254 ha położonej w obrębie Miasto Zamość, gm. Miasto Zamość, przy ul.Lipskiej i ul.Lipskiej 63b oraz prawa własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość polegające na prawie używania ww. nieruchomości gruntowej oraz wzniesionych na niej budynków i urządzeń, jak również pobierania z nich pożytków zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki, na rzecz Ladross Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wartość rynkowa całej nieruchomości: 654.000 zł słownie-złotych: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące Wartość prawa użytkowania nieruchomości 37.000 zł słownie-złotych: trzydzieści osiem tysięcy Wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem praw ją obciążających 617.000 zł słownie-złotych: sześćset siedemnaście tysięcy

Suma oszacowania wynosi 617 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 462 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA II O/Zamość 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Aleksandra Puchacz


Kategoriamagazyny i hale

Powrót