Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Łukasz Kowalski
Kancelaria Komornicza nr II w Płońsku
09-100 Płońsk, ul.  Grunwaldzka 31/10
kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00
pod nr tel.(236570398       KM 1259/20                               


                                             OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Łukasz Kowalski Kancelaria Komornicza nr II w Płońsku ul. Grunwaldzka 31/10 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2020 roku o godz. 10.00  odbędzie się w miejscowości Kraszewo-Falki 7A druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.                      opis licytowanej ruchomości                                                   ilość            wartość             wartość

                                                                                                                                           jednostkowa        łączna
1      SILOS ZBOŻOWT NBIN60WR,  rok prod. 2015                                            1,00         5.600,00 zł        5.600,00 zł

        objętość 91,7m3, nr ident. 01043-008

2      SILOS ZBOŻOWY  NBIN60WR, rok prod. 2015                                            1,00           3.000,00 zł       3.000,00 zł

        objętość 38,3m3, nr ident. 01004-003

3      SILOS ZBOŻOWY  NBIN60WR, rok prod. 2015                                            1,00           3.000,00 zł       3.000,00 zł

         objętość 38,3m3, nr ident. brak

4     WENTYLATOR DO SILOSA ZBOŻOWEGO TYPU NBIN60WR                            1,00            900,00 zł         900,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu przetargu rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmia może zostać uiszczona bezpośrednio w siedzibie kancelarii lub na rachunek komornika nr 10 1240 5282 1111 0010 6941 8199  z dopiskiem rękojmia, podaniem imienia i nazwiska licytanta oraz sygnatury sprawy w kancelarii komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Komornik wyda ruchomości nabywcy po opłaceniu całej ceny nabycia.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn

                         K  O  M  O  R  N  I  K

                            Łukasz KowalskiKategoriamaszyny rolnicze

Powrót