Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Marcin Głowacki

Kancelaria Komornicza, Kopcińskiego 69/71, Łódź, 90-032 Łódź

tel. 42 209 37 43 / fax. 42 209 37 44

Sygnatura: Km 1681/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Głowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Papiernicza 7r, 92-312 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00153521/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość budynkowa położona w Łodzi przy ul. Papierniczej 7R w obrębie W-31, jednostka ewidencyjna Łódź-Widzew, pow. m. Łódź, woj. łódzkie. Przedmiotową nieruchomość stanowi działka oznaczona nr 63/61 o powierzchni 0,2568 ha będąca przedmiotem użytkowania wieczystego zabudowana murowanym budynkiem biurowym o pow. zabudowy 217 m2, pow. użytkowej 180,33 m2, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym oraz murowanym budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 785 m2, pow. użytkowej 745,56 m2, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ogrodzona i uzbrojona. Nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych w Studium symbolem AG2 – strefa ogólnomiejska – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości. suma oszacowania 16051500zł jest kwotą brutto zawiera 23% podatku VAT, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i jest kwotą brutto zawiera 23% podatku VAT

Suma oszacowania wynosi 1 605 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 203 862,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160 515,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0243 3090 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcińskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin Głowacki


Kategoriamagazyny i hale

Powrót