Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Tomasz Czerwiński

Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07

Sygnatura: Km 1488/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2020 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój IX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Aleksander Makowski, Sabina Makowska, położonej przy ,Stare Rowiska, 96-116 Dębowa Góra, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LD1H/00005930/2.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość składająca się z 6 działek ewidencyjnych nr 27, 43, 62, 92, 109, 110 o pow.7,09 ha. Naniesienia budowlane i budowle zlokalizowane są na działce nr 92. Zabudowa sklada się z:1/ budynku mieszkalnego w stanie surowym, 2/ budynku magazynowo-socjalnego, 3/ budynku magazynu glównego, 4/ budynku magazynowo - biurowego. Teren jest częściowo utwardzony, uzbrojony i ogrodzony. Dojazd do nieruchomości stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. W nieruchomości można wyodrębnić części funkcjonalne: grunty rolne o pwi. 5,51 ha, budynki gospodarcze wraz z gruntem o pow. 0,5 ha. Budynek mieszkalny wraz z gruntem o pow. 0,2 ha, grunt leśny o pow. 0,88ha. Nieruchomość polożona w miejscowości Rowiska Stare, gmina Skierniewice w centrum wsi przy drodze komunikacji zewnętrznej Łódź - Jeżów - Skierniewice. W dziale III księgi wieczystej wpisane ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością: Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonych numerami dzialek 43 i 110 poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie na realizację inwestycji liniowej polegającej na : dzialka nr 110: wymiana istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nisiego napięcia 4XAL 25 na linię napowietrzną niskiego napięcia ASXSN4x25oraz wymianie istniejącego stanowiska słupowego elektroenergetycznego niskiego napięcia K-10/ŻN na strunobetonową żerdź wirowaną K-10, 5/E-6; dzialka nr 43: wymiana istniejącej napowietrznej sieci elektoenergetycznej niskiego napięcia 4XAL35+25 na linię napowietrzną niskiego napięcia 2XASXSNX70 + ASXSN2X25 , zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załącznikach graficznych.2. pas zajętości ze strefą bezpieczeństwa(technologiczny) oraz zajętości na czas robot wynosi: dzialka nr 110- szer, 3m i długości 28 m , tj. powierzchnia zajętości rowna 84m2, działak nr 43- szer. 1,1 m i długość 9 m tj. powierzchnia zajętości równa 10 m 2

Suma oszacowania wynosi 884 000,00zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 589 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 400,00 zł.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 18 10204580 2011 0000 2014 8816 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno: 1/oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00, 2/ przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania  nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, 3/ przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Czerwiński


Kategoriamagazyny i hale

Powrót