Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jakub Kraul

Kancelaria Komornicza, Pelplińska 18A, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 587750283 / fax. 587750283

Sygnatura: Km 1827/18 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Wysokiński, położonej przy Firmowa 10, 83-260 Kaliska, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00038596/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Kaliska przy ulicy Firmowej 10, powiat starogardzki, województwo pomorskie. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o nr GD1A/00038596/6. Dogodny dojazd od drogi krajowej nr 22 ulicą Długą i ulicą Firmową o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Firmowej droga utwardzona (dz. nr 468l22-dr) i posiadają istniejący zjazd z tej drogi. Nieruchomość stanowi funkcjonalną całość zabudowaną budynkami użytkowymi. Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miejscowości Kaliska w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych obiektami produkcyjno - przemysłowymi. W skład nieruchomości zabudowanej objętej księgą wieczystą nr GD1A/00038596/6 wchodzą: -Działka oznaczona ewidencyjnie nr 468/41 o pow. 934m2. Działka nie jest zabudowana, w dniu oględzin stanowiła plac składowy utwardzony płytami betonowymi o znaczymy stopniu zużycia. - Działka oznaczona ewidencyjnie nr 468/43 o pow. 6125m2. Działka zabudowana. - Działka oznaczona ewidencyjnie nr 485/16 o pow. 59m2. Działka zabudowana. - Działka oznaczona ewidencyjnie nr 485/20 o pow. 766m2. Działka zabudowana. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, szambo, sieć energetyczna, przyłącze energetyczne, monitoring, sieć teleinformatyczną. Nieruchomość, z trzech stron ogrodzona płotem z siatki stalowej i częściowo płotem z elementów betonowych. Ogrodzenie o znacznym stopniu zużycia. Place i drogi manewrowe utwardzone kostka brukową i trylinką. Od strony ulicy Firmowej przed budynkiem z częścią biurowo-socjalną zlokalizowany jest parking. Teren nieruchomości monitorowany przez 12 kamer w tym 8 wewnątrz pomieszczeń a cztery kamery na zewnątrz. Działki nr 468/43,485/16 i 485/20 zabudowane są budynkiem użytkowym: -Budynek biurowo-socjalny z łącznikiem o powierzchni uż. 383,l.4m2. -Budynek produkcyjny z pomieszczeniami magazynowymi i kotłownią o powierzchni uż. 1325,45m2. Budynki połączone łącznikami. Budynek wybudowany w roku 1975 (dawna baza Spółdzielni Kółek Rolniczych). Remont i modernizacja wykonane systematycznie w latach 1999-2000,oraz w roku 2007. Stan techniczny i standard budynku jest dobry. Wójt Gminy Kaliska zaświadcza, że dla terenu działek ewidencyjnych nr 468/41, 468/43, nr 485/16 i nr 485/20 obręb Kaliska, gmina Kaliska nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska teren działek ewidencyjnych: nr 468/41, 468/43, nr 485/16 i nr 485/20 obręb Kaliska, gmina Kaliska znajdują się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego- A1 Kaliska w obszarze urbanizacji". Ponadto Wójt Gminy zaświadcza, że wnioskowane działki ewidencyjne nie znajdują się: na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Suma oszacowania wynosi 1 828 347,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 218 898,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 182 834,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gdańsku 92 1050 1764 1000 0023 4693 5030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jakub Kraul


Kategoriamagazyny i hale

Powrót